• Sākums >
  • Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā

Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā

Reģ Nr. 1-08/18/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt aizsargājamo sugu, tai skaitā lašveidīgo zivju (taimiņu Salmo trutta), saglabāšanos un to dabisku atjaunošanos Pēterupes upē, Saulkrastu novada teritorijā, veicot to dabisko dzīvotņu atjaunošanu un nodrošinot nārsta migrācijas iespējas.

Projekta uzdevumi

Projektā paredzēts atjaunot zivju migrācijas ceļus uz nārsta vietām, kas ietver bebru dambju nojaukšanu, koku sagāzumu likvidāciju, akmens krāvumu novākšanu un arī neapzinīgu cilvēku izveidotu atstātu sadzīves atkritumu novākšanu, kas tieši rada apdraudējumu upes ekosistēmai. Ar iegādātā aprīkojuma(motorzāģi, aizsargtērpi) palīdzību VZB biedri veiks daļu no darbiem, izmantojot arī VZB motorlaivu Amber-600. Kā galvenais darbu veicējs (mehanizētie pasākumi) paredzēta zvejnieku saimniecība “Silzviedri”, kam ir pieredze šādu aktivitāšu īstenošanā. Lai pārliecinātos, ka veiktie pasākumi ir atbilstoši un dod pozitīvu rezultātu, tad ir plānots, ka institūta BIOR speciālisti veiks Pēterupes monitoringu. Paredzēts sadarbībā ar Vides filmu studiju ”Ezis”(uz uzņēmuma līguma pamata) veikt publicitātes pasākumus visā projekta dzīves laikā, kas ietver gan rakstu sagatavošanu rakstošajos medijos, gan arī audiovizuālā materiāla(filmas-reportāžas) sagatavošanu, lai ievietotu digitālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Nārstu vietas rekultivēšana 1105 m2, kritušo un sanesto koku krāvumu izzāģēšana un aizvešana 141 m3, bebru dambju nojaukšana 23m3, mākslīgi radīto akmens krāvumu nojaukšana 26 m3 , sadzīves atkritumu izvākšana un aizvešana 15 m3 . Tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums inventārs kvalitatīvai darbu veikšanai(motorzāģi, ūdensnecaurlaidīgie tērpi, ekspluatācijas materiāli). Notiks sabiedrības informēšana, kas ietver 2 TV sižetus un 4 publikācijas dažādos medijos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Vidzemes zvejnieku biedrība
Saulkrastu nov.,, Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulrakstu pag., LV-2161
Projekta kopējās izmaksas 17 977.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 280.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 530.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.