• Sākums >
  • References tīkla izveide Latvijas ezeriem ūdens kvalitātes izmaiņu rekonstruēšanai mūsdienu mainīgā klimata apstākļos –metode adaptīvu ezeru apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā

References tīkla izveide Latvijas ezeriem ūdens kvalitātes izmaiņu rekonstruēšanai mūsdienu mainīgā klimata apstākļos –metode adaptīvu ezeru apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā

Reģ Nr. 1-08/189/2020

Projekta mērķis

Izveidot mikroskopisko vēžveidīgo Cladocera sugu daudzveidībā balstītu references ezeru tīklu Latvijā par pamatu ņemot eitrofikācijas gradientu. Projekta gaitā plānots apsekot ievērojamu skaitu Latvijas ezeru ar mainīgu eitrofikācijas ietekmi, sākot no oligo-mezotrofiem un cilvēka ietekmes maz skartiem līdz hipereitrofiem, izteiktai antropogēnai ietekmei pakļautiem ezeriem.

Projekta uzdevumi

1. Veikt kā minimums 60 ezeru atlasi referenču tīkla izveidei, apzinot pieejamo vēsturisko informāciju; 2. Īstenot lauku darbus pavasarī, vasarā un rudenī 2021. gada sezonā, ievācot ezeru nogulumu virsējo slāni (horizontālie fosiliju dati), ūdens ķīmisko un bioloģisko parametru paraugus/datus. Zooplanktona un litorāles vēžveidīgo paraugus (izlases kārtībā vismaz no 40 ezeriem); 3. Analizēt ievāktos paraugus un izveidot datu bāzi; 4. Izveidot references tīklu; 5. Testēt references tīklu, rekonstruējot pagātnes vides apstākļus (eitrofikāciju raksturojošos kopējā fosfora daudzuma apstākļus) divos ezeros, par kuriem LHEI jau ir vertikālā urbuma fosiliju dati un salīdzināt tos ar citu references tīklu rekonstrukcijas datiem; 6. Izveidot vadlīnijas, metodoloģiskos norādījumus par references tīkla pielietošanu pagātnes vides apstākļu rekonstruēšanā un to pielietojamību labas ezeru pārvaldības praksē.

Projekta rezultāti

1. Datu bāze par vismaz 60 ezeru aktuālajiem ķīmiskajiem, bioloģiskajiem parametriem, kā arī virsējo noguluma slāņu fosilo vēžveidīgo sugu sabiedrībām; 2. Uzz mikroskopiskajiem vēžveidīgajiem (Cladocera) balstīts references tīkls ūdens kvalitātes (trofija) izmaiņu rekonstruēšanai; 3. Praktiskais piemērs (references tīkla testēšanai), attēlojot kopējā fosfora vēsturisko apstākļu izmaiņas kādā no Latvijas ezeriem; 4. Vadlīnijas/metodoloģiskie norādījumi par references tīkla pielietošanu praksē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 59 252.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 252.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.