• Sākums >
  • Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām

Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām

Reģ Nr. 1-08/189/2018

Projekta mērķis

Ievākt datus par invazīvajām sugām reto abinieku un rāpuļu sugu atradņu tuvumā, identificēt invazīvo sugu izplatīšanās ceļus, novērtēt to ietekmi uz reto sugu populācijām, izstrādāt vadlīnijas pasākumiem invazīvo sugu ierobežošanai un sniegt izmaksu ieguvumu analīzi, veicot šo sugu apkarošanas pasākumus;, veikt pētījuma laikā atrasto invazīvo sugu īpatņu izņemšanu no dabas.

Projekta uzdevumi

1. Esošās informācijas analīze, populāciju apdraudējuma riska novērtējums 2. Invazīvo sugu izpēte dabā 3. Reto abinieku populāciju izpēte dabā 4. Datu bāzes papildinājuma sagatavošana 5. Vadlīniju sagatavošana invazīvo sugu (rotans, sarkanausu bruņurupucis) apkarošanai apdraudētākajās abinieku un rāpuļu populācijās

Projekta rezultāti

1. Atskaite "Īpaši aizsargājamo abinieku sugu un purva bruņurupuča populāciju izzušanas riska novērtējums saistībā ar invazīvo sugu – rotana un sarkanausu bruņurupuča ietekmi". 2. Pētījuma „Invazīvo sugu izpēte apdraudētajās abinieku un rāpuļu populācijās” atskaite. Atskaite ievietota DAP mājas lapā. Sagatavoti uzskaišu parazītu un vides DNS testēšanas pārskati. Analizēti 40 vides DNS paraugi, veikta īpatņu ķeršana 20 ūdenstilpnēs, veiktas parazītu analīzes 20 paraugiem, veikta īpatņu ķeršana 5 populācijās. 3. Izveidota pētījuma „Reto abinieku populāciju izpēte dabā” atskaite un izveidoti uzskaišu protokoli. Izpēte veikta 9 populācijās. 4. Projekta laikā sagatavoti iegūto invazīvo sugu, reto abinieku un rāpuļu dati sagatavoti 5. Izstrādātas vadlīnijas „Vadlīnijas invazīvo sugu (rotans, sarkanausu bruņurupucis) apkarošanai apdraudētākajās abinieku un rāpuļu populācijās”, citu starpā ietverot invazīvo sugu izplatīšanās ceļu un to apkarošanas pasākumu izmaksu-ieguvumu analīzi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības 13, LV-5400
Projekta kopējās izmaksas 29 308.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 308.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.