• Sākums >
  • Pelēkā vilka Canis lupus aizsardzības plāna atjaunošana

Pelēkā vilka Canis lupus aizsardzības plāna atjaunošana

Reģ Nr. 1-08/189/2016

Projekta mērķis

Pelēkā vilka populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā, nodrošinot vilku Baltijas populācijas nepārtrauktu areālu Latvijas teritorijā, saglabājot augstu vides bioloģisko ietilpību un sugas dabiskās ekoloģiskās funkcijas ekosistēmās, nepalielinot ekonomiskos konfliktus. Rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt SAP atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu,LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām. 2. Organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanos iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu. 3. Organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t.sk. medību, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā. 4. Veikt sabiedriskās domas noskaidrošanu saistībā ar lielo plēsēju populācijas stāvokli un interešu konfliktiem salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda pētījumu. Anketēšana plānota gan elektroniska, gan arī tiešā veidā, izplatot anketas reģionālajos medību kolektīvos. 5. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Projekta rezultāti

1. Atjaunots pelēkā vilka aizsardzības plāns atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām un nodots Dabas aizsardzības pārvaldei; SAP iztulkots angļu valodā. 2. Noorganizēta tikšanās (nodrošināta starptautiska pieredzes apmaiņa un Latvijas SAP apspriešana) un divas SAP apspriedes ar ekspertu un ieinteresēto pušu pārstāvju līdzdalību (sapulču protokoli). 3. Iekļauts maksimālais lielo plēsēju apsaimniekošanas jautājumos ieinteresēto grupu skaits, nodrošinot informācijas novadīšanu, sasniedzot visas mērķgrupas (sapulču dalībnieku saraksts) un veicināta to līdzdalība SAP izstrādē (sapulču protokoli). 4. Ar anketēšanas palīdzību noskaidrotas sabiedriskās domas tendences lielo plēsēju populācijas saglabāšanas un apsaimniekošanas jautājumos Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (publicēti apkopotie rezultāti).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 8 000.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.21 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.