• Sākums >
  • Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana

Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana

Reģ Nr. 1-08/189/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, lai, attīstot valsts ekonomiku, saglabātu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, saglabātu Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu lašveidīgo zivju sugu bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantojot to resursus.

Projekta uzdevumi

Samazināt nelabvēlīgu antropogēno ietekmi uz lašveidīgo zivju populāciju Latvijā. Organizēt pastiprinātu kontroli lašvedīgo zivju saudzēšanas un nārsta periodos, rūpniecisko un amatieru zvejas aizliegumu vietās un laikos Latvijas ūdenstilpēs, piekrastē un jūrā. Organizēt un plānot piesaistīto tehnisko un cilvēkresursu izmantošanu; Apkopot un analizēt darba rezultātus; Atspoguļot darba rezultātus plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanai tiks iesaistīti 50 VVD inspektori, VVD sabiedriskie inspektori, kā arī pašvaldības pilnvarotas personas. Tiks organizēti ne mazāk kā 300 kontroles reidi iekšējos ūdeņos, izmantojot dienesta autotransportu un ūdenstransportu. Tiks organizēti ne mazāk kā 200 kontroles reidi jūras piekrastē, izmantojot dienesta autotransportu un ūdenstransportu. Tiks atklāti ne mazāk kā 700 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi. Tiks sagatavota un sniegta informācija par zvejas pastiprināto kontroli laikrakstos, televīzijā un radio ne mazāk, ka 20 reizes.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 38 418.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 418.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 074.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.