uzVARAM atkritumus

Reģ Nr. 1-08/188/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sabiedrības izglītošana ilgtspējīgās atkritumu apsaimniekošanas izvēlēs, t.sk. šķirošanā, kā arī indivīda uzticības kopējam atkritumu apsaimniekošanas procesam vairošana, kliedējot priekšstatus un mītus, kas nereti ar to saistās (“visu tāpat saber kopā”, “viss tāpat nonāk izgāztuvē”, “kas tad to šķiros”, “tas tāpat netiks izmantots” u.c.). Lai sabiedrībā valdošos aizspriedumus kliedētu, ir jāveic patērētāju izglītošana gan informatīvā, gan praktiskā veidā, vienlaikus izzinot arī iemeslus, kas esošajā situācijā pietrūcis līdz šim, lai to sekmīgi paveiktu.

Projekta uzdevumi

- balstoties uz datiem un informāciju, kas iegūti sadarbībā ar VARAM, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultātiem - mājsaimniecībām pielāgota, viegli uztverama, izglītojoša un kvalitatīva satura izveide, lai radītu izpratni par atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un veicinātu uzvedības maiņu; - projekta grafiskās identitātes izstrāde, to mērķtiecīgi un konsekventi pielietojot projekta laikā, tādējādi veidojot vienotu kopējo tēlu un atpazīstamību sabiedrībā; - interaktīvas izglītojošas darbnīcas (moduļa) izveide, kā mērķis ir ar mūsdienīgu tehnoloģiju, video un cita satura palīdzību izglītot cilvēkus, vienlaikus ļaujot arī pašiem prkatiski iesaistīties izziņas procesā; - mērķauditorijai saistošas un atbilstošas informatīvās 360 grādu reklāmas kampaņas izstrāde; - analīze, secinājumi un ierosinājumi pēc informatīvās reklāmas kampaņas beigām.

Projekta rezultāti

1. Interaktīvas darbnīcas kā mobila izglītības moduļa izstrāde. Pēc projekta beigām modulis pēc vajadzības būs ērti izmantojams arī turpmākos iedzīvotāju izglītošanas procesos (vadoties pēc citu pašvaldību intereses - izvietojot dažādās pašvaldībās visā Latvijā, tai sedzot tehniskās izmaksas, kas saistītas ar stenda pārvietošanu, uzstādīšanu, novākšanu un lietošanu), pēc nepieciešamības un aktualitātes papildinot saturu. 2. Interaktīvās darbnīcas un saistoša, cilvēkiem viegli uztverama satura par atkritumu pārstrādāšanas tēmu kā izglītības moduļa efektivitātes testēšana (netiešie mērījumi ar interneta analīzes rīkiem - mājaslapas apmeklējumi, sociālo mediju statistika, skenētie OR kodi, video skatījumi u.c.). 3. Iesaiste interaktīvajā darbnīcā ~ 30 cilvēki stundā. 4. Aptaujas datu analīze, secinājumu izdarīšana un ieteikumu izveide par turpmākajiem virzieniem sabiedrības izglītošanā un infrastruktūras pilnveidošanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2021
Īstenotājs Brasa
Rīga, Miera iela 94 – 7, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 59 824.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 824.09 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.