• Sākums >
  • Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai

Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai

Reģ Nr. 1-08/188/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ”Salacas ieleja” bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, veicot teritorijas dabas apsaimniekošanas plānā paredzētos pasākumus.

Projekta uzdevumi

1. Apsekot un attīrīt no kritalām Salacas upes posmu no gājēju tilta Mazsalacā līdz Ramatas ietekai, atsedzot smilšakmens atsegumus un izcilas ainaviskas skatu vietas, 2. Kritalu sanesumu vietās likvidēt ūdensaugu un krūmu apaugumu, 3. Attīrīt Salacas upes posmu no gājēju tilta Mazsalacā līdz Ramatas ietekai no cilvēku radītiem atkritumiem, 4. Noorganizēt 3 talkas, iesaistot sabiedrību dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā.

Projekta rezultāti

1. Projekta rezultātā dabas parka „Salacas ieleja” teritorija tiks apsaimniekota atbilstoši dabas aizsardzības plānam: Salacas upes posms no gājēju tilta Mazsalacā līdz Ramatas ietekai 12,2 km garumā attīrīts no kritalām, ūdensaugu un krūmu apauguma sanesu vietās, novērsta upes palēnināšanās un aizaugšana, atjaunotas teritorijas ainaviskās vērtības un smilšakmens atsegumi. 2. Salacas upes posms 12,2 km garumā tiks attīrīts no cilvēku radītiem atkritumiem. 3. Tiks noorganizētas 3 talkas, upes tīrīšanas darbos būs iesaistījušies ap 60 cilvēku. 4. Tiks veicināta sadarbība starp zemes īpašniekiem, NVO, pašvaldībām un valsts institūcijām dabas parka apsaimniekošanā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.12.2014
Īstenotājs Ziemeļvidzemes ģeoparks
Naukšēnu pag., "Jēči", LV-4244
Projekta kopējās izmaksas 53 034.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 213.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 346.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.