• Sākums >
  • Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju

Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju

Reģ Nr. 1-08/187/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir ievākt un aktualizēt datus par Spānijas kailgliemeža jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju, aktualizēt Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas plānu efektīvākai sugas ierobežošanas pasākumu plānošanai.

Projekta uzdevumi

1. Apsekot un pārbaudīt 2020. gadā apkopotās jaunās invazīvo kailgliemežu sugas atradnes. 2. Apsekot Spānijas kailgliemeža un sarkanā kailgliemeža atradnes un ievākt materiālu DNS analīžu veikšanai. 3. Noskaidrot Spānijas kailgliemeža hibridizācijas iespējamību ar sarkano kailgliemezi Latvijas apstākļos. 4. Noskaidrot invazīvo kailgliemežu sugu izplatīšanas un ievešanas ceļus. 5. Organizēt izglītojoši praktiskus seminārus lielākajās invāzijas skartajās pašvaldībās. 6. Aktualizēt Spānijas kailgliemeža sugas ierobežošanas plānu. 7. Izmantojot masu medijus, informēt un aicināt iedzīvotājus ziņot par pamanītiem lieliem kailgliemežiem.

Projekta rezultāti

1. Pārbaudītas vismaz 34 invazīvo kailgliemežu sugas atradnes un apstiprinātas jaunas invāzijas skartās teritorijas, rezultātā aktualizēta informācija par Spānijas kailgliemeža izplatību Latvijā. 2. Apsekotas vismaz 20 atradnes un ievākti vismaz 400 paraugi, rezultātā, noteikta sugas taksonomiskā piederība, ievākts ģenētiskais materiāls gēnu bankai un noteikta populāciju ģenētiskā daudzveidība. 3. No vismaz 400 DNS paraugiem iegūti reprezentatīvi dati par Spānijas kailgliemeža hibridizācijas iespējamību ar vietējām sarkanā kailgliemeža populācijām un noskaidrota pēc morfoloģiskajām un anatomiskajām pazīmēm nenosakāmu kailgliemežu taksonomiskā piederība. 4. No vismaz 400 DNS paraugiem iegūti reprezentatīvi dati par Spānijas kailgliemeža populāciju ģenētisko daudzveidību, un noskaidrots, vai Spānijas kailgliemezis izplatās no esošajā populācijām, vai vēl joprojām tiek ievests no citām valstīm. 5. Organizēti 4 praktiski izglītojoši semināri lielākajās invāzijas skartajās pašvaldībās, veikta iedzīvotāju, pašvaldību darbinieku, lauksaimnieku u.c., interesentu izglītošana par sugas atpazīšanu, izplatību un ierobežošanas pasākumiem. 6. Aktualizēts Spānijas kailgliemeža sugas ierobežošanas plāns par sugas bioloģiju, izplatību, invāzijas novērtējumu, populāciju ģenētisko daudzveidību, sugas izplatīšanas ceļiem, kā arī papildināta informācija par ierobežošanas pasākumiem. 7. Izveidotas vismaz 6 preses relīzes par invazīvajām kailgliemežu sugām, to atpazīšanu, iespējamo kaitējumu apkārtējai videi, un aicinājumu ziņot par jaunām sugu atradnēm, rezultātā iegūstot datus par jaunām kailgliemežu invāzijas skartajām teritorijām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 41 836.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 836.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 836.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.