Talsu pauguraine

Reģ Nr. 1-08/187/2016

Projekta mērķis

Uzsākt dabas parka “Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plāna ieviešanu, sagatavojot ieteikumus teritorijas apmeklētājiem un būtiskāko informāciju par publiski pieejamām rekreācijas iespējām, apskates objektiem, takām un velo maršrutiem un atjaunojot tūrisma infrastruktūru, veicinot veselīgu dzīvesveidu un teritorijas izmantošanu dabas un aktīvās atpūtas tūrismā.

Projekta uzdevumi

C.2.1 Informācijas stendu atjaunošana / informācijas plākšņu atjaunošana aktīvās atpūtas vietā “Rīti” C.4.1 Informācijas aktualizācija bukletos un mājaslapās/ informācijas aktualizēšana, digitālas kartes (sadarbībā ar Talsu novada TIC) un informatīvā materiāla sagatavošana, publicēšana, nosūtīšana. D.1.1 Esošo tūrisma objektu uzturēšana un apsaimniekošana/aktīvās atpūtas vietas “Rīti” izziņas taku seguma atjaunošana, takas trases ainavu koridora izkopšana, sporta laukuma, koka konstrukciju atjaunošana (soliņi, atkritumu urnas, laipa, tiltiņš, stendi, rotaļu mājiņa, nojume). D.3.2. Velo maršrutu marķējuma atjaunošana/divu velo maršrutu marķējuma atjaunošana ar krāsojumu uz vertikālajiem objektiem un impregnētiem koka stabiem.

Projekta rezultāti

Atjaunotas 3 informācijas plāksnes pie stendiem, 15 informācijas plāksnes takās. Sagatavots informatīvi izglītojošs materiāls ar karti dabas parka apmeklētajiem, publicēts biedrības mājas lapā, ar iespēju lejup lādēt un izdrukāt. Izkopts trases ainavu koridors 1,7 km garumā, atjaunots koka mulčas segums 0,5 km, papildināts volejbola laukums, atjaunoti 8 soli, 6 atkritumu urnas, nojume, rotaļu māja, laipa, tiltiņš. Atjaunots marķējums diviem velo maršrutiem 69 km garumā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2016
Īstenotājs Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Talsi, Talsu novads, Lielā iela 19/21, LV-3201
Projekta kopējās izmaksas 5 991.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 005.95 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 008.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.