• Sākums >
  • Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā "Ventas ieleja"

Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā "Ventas ieleja"

Reģ Nr. 1-08/186/2016

Projekta mērķis

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība dabas liegumā “Ventas ieleja”, rekultivējot straujteču biotopus, apsaimniekojot bioloģiski vērtīgās pļavas, izkopjot vērtīgās ainavas un samazinot antropogēno slodzi.

Projekta uzdevumi

Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē (DAP pasākums B.5. “Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē”) Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana, veicot pļaušanas darbus (DAP pasākums B.2. “Bioloģiski vērtīgo pļavu kopšana un uzturēšana”) Vērtīgo ainavu kopšana, novēršot nevēlamo apaugumu, un izkopjot skatu perspektīvas (DAP pasākums B.7. “Ainavu uzturēšana un kopšana, it sevišķi pie nozīmīgākajiem apskates objektiem”) Antropogēnās slodzes samazināšana bioloģiski vērtīgajās pļavās, nogāžu mežos, un ainaviski vērtīgajās vietās, atjaunojot labiekārtojumu (DAP pasākumi B.2. “Bioloģiski vērtīgo pļavu kopšana un uzturēšana”, B.7. “Ainavu uzturēšana un kopšana, it sevišķi pie nozīmīgākajiem apskates objektiem”, D.1. “Esošās infrastruktūras uzturēšana”)

Projekta rezultāti

Straujteču posmu rekultivācija Ventas upē veikta 4ha platībā Apsaimniekošanas (pļaušanas) pasākumi veikti 11,54 ha platībā Likvidēts apaugums (izcirsti krūmi) 1000 m2 platībā Atjaunots labiekārtojums - 1 komplekts

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīga, Baznīcas iela 1, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 28 683.47 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 380.94 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 498.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.