• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2014

Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2014

Reģ Nr. 1-08/186/2014

Projekta mērķis

4.1.1. Samazināt zivju resursu nelikumīgu ieguvi dažādās Latvijas vietās, iespēju robežās ar LMA Mobilās grupas veiktajiem kontroles reidiem nodrošinot zivju resursu ieguves kontroles regularitāti un operatīvu prevencijas pasākumu veikšanu, it sevišķi zivju pavasara un rudens migrācijas un nārsta perioda laikā. 4.1.2. Turpināt pilnveidot LMA Mobilās grupas dalībnieku – sabiedrisko vides inspektoru – Valsts vides dienesta pilnvaroto personu un brīvprātīgo palīgu sadarbību ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, Valsts un pašvaldību policiju un zemessardzi zivju resursu aizsardzības pasākumu koordinētai un operatīvai nodrošināšanai. 4.1.3. Turpināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošanu, pilnveidojot viņu zināšanas un izpratni par dabas kapitāla un bioloģiskās daudzveidības valstisko nozīmību, kā arī veicināt viņu līdzdalību akcijas praktiskajā īstenošanā LMA Mobilās grupas brīvprātīgo palīgu statusā. 4.1.4. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par akcijas norisi un zivju resursu aizsardzības aktualitātēm, kā arī LMA sadarbības partnerus ārvalstīs.

Projekta uzdevumi

4.3.1. LMA Mobilai grupai iespēju robežās nodrošināt zivju resursu ieguves kontroles regularitāti un prevencijas pasākumu operativitāti, vidēji mēnesī veicot apmēram 22 kontroles reidus dažādās Latvijas vietās, ievērojot zivju pavasara un rudens migrācijas un nārsta laika periodus, kontroles reidos izmantojot LMA rīcībā esošo un nomātu ekipējumu LMA 5(piecu) Mobilās grupas maiņu ekipāžu darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. 4.3.2. Uzlabot un pilnveidot LMA Mobilās grupas sadarbību ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, kā arī ar Valsts un pašvaldību policiju un zemessardzi kontroles reidu un preventīvu pasākumu veikšanai. 4.3.3. Iespēju robežās veikt sabiedrības vides izglītošanu un aktivizēt tās brīvprātīgu līdzdalību akcijas norisē. 4.3.4. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par akcijas norisi un aktualitātēm zivju resursu aizsardzības jomā. 4.3.5. Papildus projekta uzdevumiem un galvenajām veicamajām aktivitātēm aktīvi iesaistīties vides aizsardzības un zivsaimniecības nozares normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē saistībā ar zivju resursu aizsardzību, ieguves kontroli un ūdensobjektu apsaimniekošanu, konkrētas aktivitātes LMA veicot atsevišķi vai Vides konsultatīvās padomes ietvaros.

Projekta rezultāti

4.4.1. LMA Mobilās grupas Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļai iesniegtā ikmēneša kontroles reidu dokumentācija un izņemtie nelikumīgie zivju ieguves rīki. 4.4.2. Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegtās ikmēneša atskaites ar tām pievienotām Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļai iesniegto un apstiprināto kontroles reidu dokumentu kopijām. 4.4.3. Plašsaziņas līdzekļos sniegtā informācija par akcijas norisi. 4.4.4. Informācija par LMA aktivitātēm vides aizsardzības un zivsaimniecības nozares normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē papildus tiks norādīta noslēguma pārskatā par projekta īstenošanu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2014
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 31 508.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 134.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 494.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.