• Sākums >
  • Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana

Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana

Reģ Nr. 1-08/186/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta vispārējās apmācību sistēmas izstrādāšanu, kas veicinās augstu mācību efektivitāti un racionālu uzņēmuma finanšu un citu resursu izmantošanu.. Plānotā apmācību koncepcija ir vērsta uz sistemātisku, vairāku līmeņu visu Valsts vides dienesta darbinieku apmācības nodrošināšanu.

Projekta uzdevumi

Valsts vides dienestā līdz šim nav bijusi izstrādāta sistemātiska un loģiska pieeja darbinieku noteikta profesionālā kvalifikācijas līmeņa nodrošināšanai. Turpmāk ir nepieciešams mainīt esošo apmācības sistēmu, kas tiek organizēta haotiski, nebalstoties uz noteiktu apmācības sistēmu pēc noteiktām prioritatem un vajadzībām. Tādēļ nav pieļaujama situācija, ka ir identificējamas atšķirīgas pieejas un prakses Valsts vides dienesta darbībā. Valsts vides dienests ar vispārējas sistemātiskas un loģiskas apmācības konceptu plāno nodrošināt noteiktu darbinieku kvalifikāciju līmeni, kas izriet no Valsts vides dienesta kompetencei un funkciju veikšanai atbilstošā profesionālo zināšanu apjoma, administratīvo procesu pārzināšanas un prasībām saskarsmes/sadarbības prasmēm. Mācību sistēma sastāv no četriem savā starpā saistītiem posmiem: 1) Mācību vajadzību noteikšana 2) Mācību plānošana 3) Mācību plāna realizēšana 4) Mācību efektivitātes novērtēšana. Projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz iestādes līmeņa prasību izstrādāšanu un nodrošināšanu katrā amata pozīcijā. Lai nodrošinātu apmācību sistēmas izveidi plānots izstrādāt: 1) gan apmācību sistēmas saturu un apjomu (izstrādājot 3 apmācības līmeņus – pamatlīmenis, padziļinātais un „ treneri”) pamatprincipus, 2) gan tās organizatorisko sistēmu, lai nodrošinātu sistemātisku apmācību katram darbiniekiem neatkarīgi no darba stāža. 3) Vienlaicīgi tiek plānots izstrādāt arī apmācību metodoloģiju, kas ietver gan attālinātu sesiju, gan klātienes sesiju nodrošināšanu, katram amatam noteikto apmācību biežumu, nepieciešamo kvalifikācijas līmeni utml. 4) Tāpat arī tiks izvērtētas Valsts vides dienesta tehniskās iespējas un identificēti nepieciešamie resursi apmācību sistēmas nodrošināšanai. Projekta noslēgumā plānots izstrādāt apmācību pilotprojektu – semināru pamatlīmenim jaunajiem inspektoriem un ekspertiem, lai varētu identificēt iespējamās nepilnības sistēmā un tās novērst.

Projekta rezultāti

1) Projekta realizācijas rezultātā tiek nodrošināta Valsts vides dienesta noteikta līmeņa pakalpojumu (atļauju izsniegšana, inspekcijas veikšana, sadarbība ar sabiedrību u.c.) kvalitāte visās Valsts vides dienesta struktūrvienībās. 2) Valsts vides dienesta vienotas pieejas un prakses izveidošana un uzturēšana kopumā būtiski uzlabos sadarbību ar komersantiem, citām institūcijām un sabiedrību. 3) Sistemātiska apmācību sistēma arī ļaus identificēt neatbilstības Valsts vides dienesta praksē un pastāvīgi to uzlabot un pilnveidot. 4) Attīstot un pilnveidojot Valsts vides dienesta amatpersonu profesionālo līmeni, tiks nodrošināta izsniegto administratīvo aktu kvalitāte (atļaujas, inspekcijas dokumenti). Tādējādi būtiski samazinot pārsūdzību skaitu (atļaujas, inpskecijas dokumenti), uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, sabiedrības attieksmi pret vides aizsardzības pasākumu veikšanu. 5) Organizācijas darbības efektivitātes pieaugums, mērķtiecīgi izmantojot organizācijā uzkrātās zināšanas un pieredzi, 6) Pastāvīgas mācīšanās un savstarpējas sadarbības kultūras iedzīvināšana organizācijā. 7) Personāla risku samazināšana (zināšanu aizplūšana, ekspertu novecošanās u.tml.) organizācijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 8) Darbinieku mācīšanās un attīstība.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 16 472.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 472.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 472.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.