• Sākums >
  • Aktivitātes lielumu datubāzes izveide reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanai pēc Tier 3 metodikas

Aktivitātes lielumu datubāzes izveide reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanai pēc Tier 3 metodikas

Reģ Nr. 1-08/185/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Projekta īstermiņa mērķis ir sagatavot aktīvo lielumu datu bāzi, kas nodrošina automātisku datu importu no ārējām datu bāzēm un importēto datu verifikāciju, kā arī tiešo N2O un NH3 emisiju mērījumu no augsnēm rezultātu uzkrāšanu. Ilgtermiņa mērķis: Reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanas Tier 3 modelēšanas rīka izveide nacionālā līmenī un samazināt šobrīd izmantoto aprēķinu neprecizitāti.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot Tier 3 aprēķinu veikšanas konceptuālo shēmu ar nepieciešamo primāro un sekundāro datu identifikatoriem; 2. Datu bāzes projektēšana un izveide nodrošinot automātisku datu (augšņu tips, gaisa temperatūra, nokrišņi, insolācija, N2O emisija, augsnes temperatūra, augšņu ķīmiskais sastāvs, ieviestie NH3 samazinošie pasākumi u.c.) importu no ārējām datu bāzēm un importēto datu verifikāciju; 3. Veikt līdz šim izmantoto manuāli ievadāmo aktīvo datu un nepieciešamo primāro un sekundāro aktīvo datu apkopošanu un ievietošanu datubāzē saskaņā ar konceptuālo shēmu; 4. Turpināt empīriskos N2O un NH3 mērījumus lauksaimniecības augsnēs dažādās saimniekošanas intensitātēs un dažādos klimatiskajos un ģeomorfoloģiskajos apstākļos, lai nodrošinātu Tier 3 aprēķinu modeļa rezultātu ticamību visai Latvijas teritorijai; 5. Rezultātu starptautiska aprobācija un publikāciju sagatavošana, lai nodrošinātu nacionālajā ziņojumā iekļauto aprēķinu un aprēķinu metodikas publisku pieejamību.

Projekta rezultāti

1. Tier 3 konceptuālais risinājums. 2. Elektroniskā datu bāze pieejama uz FTP servera. 3. N2O un NH3 emisiju mērījumi vismaz 1152 gab. lauka apstākļos un vismaz 2400 laboratorijas apstākļos. 4. Starptautisku auditoru slēdziens (CITEPA). 5. Publikācijas atvērtas pieejas zinātniskajā izdevumā 2 gab.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 56 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.