• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzība DP “Pape”

Zivju resursu aizsardzība DP “Pape”

Reģ Nr. 1-08/185/2016

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. zivju resursu aizsardzību, kas saistīta ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu (Papes ezers, Ramsāres mitrājs), un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām, dabas aizsardzības jautājumiem un dabas, vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām ĪADT.

Projekta uzdevumi

Reidi zivju resursu aizsardzībai Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē DP „Pape” teritorijā 22 km garumā Rucavas un Nīcas novados (4.2.12.; 4.2.13.)

Projekta rezultāti

Organizēti vairāk kā 120 reidi. Sastādīti vismaz 12 administratīvie protokoli un/vai izņemšanas protokoli.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 7 475.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 725.99 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 725.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.