• Sākums >
  • Zemu izmaksu gaisa kvalitātes monitoringa pilotprojekts

Zemu izmaksu gaisa kvalitātes monitoringa pilotprojekts

Reģ Nr. 1-08/184/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilotēt vienīgo Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (EK KPC) atzīto uzticamo zemu izmaksu gaisa monitoringa sistēmu Rīgā un izstrādāt pārskatu par šādas monitoringa sistēmas ieviešanas gaitu, secību un pārvaldību ar ieteikumiem šādu iniciatīvu realizēšanai citviet valstī. Projekta nepieciešamību pamato augsts gaisa piesārņojuma līmeni valstī, dārgas gaisa kvalitātes monitoringa iekārtas, blīva gaisa kvalitātes datu pārklājuma trūkums, kā arī precīzas informācijas trūkums pašvaldībām par zemu izmaksu sensoru ieviešanas procesu.

Projekta uzdevumi

1. Kopā ar iesaistītajām pusēm noteikt, vai “AirSenseEUR” sensora sistēmas oriģinālai komplektācijai nav nepieciešami papildinājumi, izskatot iespēju aizvietot mazāk prioritāros sensorus ar citiem, piem., eksperimentāli pievienojot kādu no EK KPC augstas uzticamības PM2.5 daļiņu sensoriem ; 2. Izgatavot “AirSensEUR” sensoru sistēmu atbilstoši aktuālajām “AirSenseEUR” un EK KPC vadlīnijām, papildinot risinājumu ar mūsdienīgu un drošu mākoņrisinājumu datu glabāšanai, kā arī aizvietojot tās sensora daļas, kas nav pieejamas tirgū ar ekvivalentām; 3. Testēt “AirSensEUR” sistēmas precizitāti pie Rīgas esošajām monitoringa stacijām, prioritizējot iespēju testēt risinājumu pie topošās gaisa monitoringa stacijas Valdemāra ielā 65, Rīgā, iepriekš saskaņojot procesu ar stacijas īpašnieku; pārbaudīt rezultātus, kā arī monitorēt sensoru sistēmas kopējo veiktspēju Latvijas klimata apstākļos; pēc nepieciešamības pārkalibrēt sensoru, tā datu vākšanas precizitātes uzlabošanai; 4. VEF apkaimē, G. Zemgala un Brīvības ielas krustojuma apkārtnē, kas ir trešais intensīvākais satiksmes mezgls nacionālā līmenī, izveidot pirmo blīva pārklājuma gaisa kvalitātes monitoringa zonu, kas nākotnē kalpos dažādu citu klimatneitralitātes pilotprojektu realizēšanai. Teritorijā plānots uzstādīt 3 “AirSensEUR” sensorus, kā arī nodrošināt publisku piekļuvi datiem reāllaikā saskaņā ar VARAM atvērto datu politiku. 5. Radīt projektu rezultātu pārskatu jeb ceļa karti ar ieteikumiem šādu sensoru izmantošanai gaisa kvalitātes monitoringam, t.sk., aprakstot izgatavošanas procesu, paredzamās izmaksas un citus jautājumus. 6. Sadarbībā ar VARAM nodrošināt projekta rezultātu, t.sk., projekta pārskata, izplatīšanu pašvaldību darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm.

Projekta rezultāti

1. Izgatavots “AirSensEUR” sensoru sistēmas prototips; 2. Prototips pielāgots, izvietots un testēts reālā pilsētvidē vismaz 3 mēnešus, t.sk., vismaz 1 mēnesi ziemas klimatiskajos apstākļos; 3. Monitoringā iegūtie dati salīdzināti ar esošajā stacijā iegūtajiem datiem un veiktas konsultācijas ar vides ekspertiem par datu precizitāti, uzticamību un salāgojamību ar līdzšinējo monitoringa praksi; 4. Izveidota pirmā blīva pārklājuma gaisa kvalitātes monitoringa zona (jeb klimatneitralitātes pilotteritorija), uzstādot vismaz šādus 3 sensorus, t. sk. nodrošinot vismaz 3 publikācijās nacionālajos medijos un 1 starptautiskajos medijos. 5. Izstrādāts projekta rezultātu pārskats par zemu izmaksu gaisa kvalitātes monitoringa veikšanas iespējām, vismaz 25 lpp. apmērā. 6. Noorganizēts tiešsaistes seminārs pašvaldību darbiniekiem un iesaistītajām pusēm par projekta rezultātiem un gūto pieredzi, vismaz 50 dalībnieki no dažādām Latvijas pašvaldībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs VEFRESH
Rīga, G. Zemgala gatve 78-1, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 59 989.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 989.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.