• Sākums >
  • Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā

Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā

Reģ Nr. 1-08/183/2020

Projekta mērķis

Iegūt padziļinātu informāciju par augsta riska ķīmiskajām vielām izstrādājumos, kuri nopērkami Latvijā, lai veicinātu Vides politikas īstenošanas mērķu sasniegšanu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt informācijas apkopojumu par augta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos, tādējādi veidojot aptverošu informācijas bāzi, lai varētu izvēlēties labākos risinājumus negatīvo efektu samazināšanai no šīm vielām uz cilvēku veselību un vidi 2. Veikt ES Ātrās brīdināšanas sistēmas bīstamu nepārtikas preču jomā Rapex datu analīzi, lai iegūtu priekšstatu par noteiktu vielu potenciālo klātbūtni arī citos līdzīgos izstrādājumos. 3. Aptauja izstrādājumu piegādātājiem par komunikāciju un tās saturu, saistībā ar izstrādājumu sastāvā esošajām ķīmiskām vielām, lai sistematizētā veidā noskaidrotu, par komunikāciju un informācijas sniegšanu starp piegādes ķēdē iesaistītajām pusēm 4. Aptveroša patērētāju aptauja, lai novērtētu sabiedrības informētību, ieinteresētību un gatavību iesaistīties, lai samazinātu augsta riska ķīmisko vielu ietekmi no patērētāju lietotajiem izstrādājumiem 5. Sadarboties ar iesaistītajām pusēm, organizējot un moderējot diskusijas saistībā ar augsta riska ķīmisko vielu klātbūtni izstrādājumos

Projekta rezultāti

Galvenais rezultāts: Veikta datu ieguve un analīze - iegūta padziļināta informācija par augsta riska ķīmiskajām vielām Latvijā nopērkamajos izstrādājumos, kura izmantojama esošās vides politikas īstenošanā un jaunas politikas veidošanā. 1. Sagatavots apkopojuma ziņojums par konkrētām augsta riska ķīmiskām vielām izstrādājumos (1 ziņojums), un sagatavots atjaunināms saraksts ar prioritārajām augsta riska ķīmiskām vielām (1 saraksts elektroniskā formātā). 2. Apkopojuma ziņojums par izpētītajām un izvērtētajām vielām un izstrādājumu grupām (RAPEX ziņojums). 3. Aptaujas ziņojums par izstrādājumu piegādātāju komunikāciju un informācijas sniegšanu piegādes ķēdēs (1 ziņojums). 4. Aptaujas ziņojums par iedzīvotāju informētību un gatavību pašiem veikt darbības, lai samazinātu augsta riska ķīmisko vielu ietekmi no patērētāju lietotajiem izstrādājumiem (1 ziņojums). 5. Noorganizētas 4 diskusijas iesaistīto pušu sadarbības un iesaistes pasākuma ietvaros (4 diskusiju ziņojumi).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2022
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 47 360.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 360.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 360.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.