Iepazīsti vidi!

Reģ Nr. 1-08/183/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa 1. Iepazīstināt jauniešus ar dabas bioloģisko daudzveidību. 2. Veidot izpratni par metodēm un indikatoriem, ar kuru palīdzību noteikt bioloģisko daudzveidību. 3. Veicināt jauniešu sadarbību vides aizsardzības jautājumos. Ilgtermiņa 1. Uzlabot jauniešu zināšanas vides izglītības jomā. 2. Veidot jauniešos izpratni par videi draudzīgu rīcību. 3. Veicināt jauniešu vides apziņas un atbildības par vides saglabāšanu veidošanos.

Projekta uzdevumi

Interaktīvi izglītojošie pasākumi dabā: 1. Rīgas pilsētas jauniešiem nodarbība Slīteres rezervātā, 2. Mārupes novada jauniešiem nodarbības Ķemeru un Cenas purvā, 3. Rīgas pilsētas jauniešiem nodarbības Ķemeru un Cenas purvā, 4. Kuldīgas pilsētas un novada jauniešiem – nodarbības pie Kuldīgas apkārtnē esošajām ūdenstilpnēm.

Projekta rezultāti

1) Notikušas 4 dabas iepazīšanas un izpētes nodarbības, kurās piedalīsies vismaz 300 dalībnieki. 2) Notikuši vismaz 5 jauniešu organizēti pasākumi savās izglītības vai interešu izglītības iestādēs, tādējādi papildus netieši tiks iesaistīti 1000 jauniešu. 3) Mediju kampaņas rezultātā informācija sasniegs vismaz 10 000 Latvijas iedzīvotāju. 4) Informācija par pasākumiem un pasākumu apskats ievietots sociālajos tīklos (Facebook, instagram u.t.t.), kā arī izglītības iestāžu mājas lapās, piem. www.rds.lv u.c. 5) Izveidoti informatīvie stendi izglītības iestādēs. 6) Aptaujāti vismaz 20 pasākumu dalībnieki ar mērķi izvērtēt pasākumā iegūtās informācijas un projekta laikā veikto aktivitāšu nozīmīgumu (apliecinājums – aptaujas anketas).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.10.2018
Īstenotājs Vides izglītības centrs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 11 429.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 429.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.