• Sākums >
  • Tālizpēte un mašīnmācīšanās purvu biotopu uzraudzībai (PurvEO)

Tālizpēte un mašīnmācīšanās purvu biotopu uzraudzībai (PurvEO)

Reģ Nr. 1-08/182/2020

Projekta mērķis

Risināmā problēma ES Biotopu direktīva paredz īpaši aizsargāt noteiktus biotopus, kā arī veikt to kartēšanu un aizsardzības statusa uzraudzību. Viena no īpaši aizsargājamajām biotopu grupām ir purvi, starp kuriem teritoriāli plašākie ir aktīvie augstie purvi (7110*) un degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7210). Kaut arī projektā “Dabas skaitīšana” ietvaros šo biotopu sākotnējā kartēšana ir veikta, projekta ietvaros tiks izveidoti tālizpētes datos balstīti analīzes slāņi, kas ļaus Sadarbības iestādei (DAP): ● pilnveidot projekta “Dabas skaitīšana” datu kvalitāti biotopiem 7110 un 7210 - uzlabojot datus par biotopa robežām, kas ne vienmēr ir dabā precīzi izzīmējamas un attiecīgi digitalizējamas (jo atkarībā no koku stāva augstuma tiek nodalīts purva un purvaina meža biotops); ● salīdzināt noteiktās purvu biotopu robežas ar purvu robežām atbilstoši Meža likuma kritērijiem teritorijās, kur vēl nav veikta meža inventarizācija; ● novērtēt nozīmīgu purvu biotopu apakšklašu identifikācijas iespējas, izmantojot nevadītās datu apstrādes metodes; ● novērtēt tālizpētes datu analīzes metožu robustumu un pielietojamību teritoriju aizsardzības statusa pastāvīgā un automatizētā monitoringā; ● stiprināt organizācijas zināšanas un pieredzi tālizpētes un mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošanā.

Projekta uzdevumi

1. Lietotāja prasību precizēšana un saskaņošana 2. Nodevuma A - Lidar datu analīzes kartes izveide 3. Nodevuma B - zemsedzes segmentācijas kartes izveide 4. Rezultātu novērtējums un gala ziņojuma sagatavošana 5. Publicitātes pasākumi 6. Projekta vadības pasākumi

Projekta rezultāti

1. Piegādāti purvu robežu kartēšanas atbalsta datu slāņi - 2 komplekti. 2. Piegādāti apstrādē izmantotie ievaddati pēc DAP pieprasījuma - 1 komplekts. 3. Lietotāja prasību dokuments -1 gab. 4. Projekta ziņojums - 1 gab. Projekta ziņojums ietver piegādāto datu slāņu izveides darbplūsmas shematisku aprakstu, izveidoto produktu īpašību aprakstu, kā arī validācijas darbību rezultātus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2022
Īstenotājs Elektronikas un datorzinātņu institūts
Rīga, Dzērbenes iela 14, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 53 945.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 945.85 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 045.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.