• Sākums >
  • Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā

Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā

Reģ Nr. 1-08/181/2016

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis – veicināt dabas parka “Daugavas loki”, sevišķi Adamovas dabas takas, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī informēt vietējos iedzīvotājus un tūristus par aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un dabas parka “Daugavas loki” nozīmību vietējā un Eiropas Savienības līmenī. Tiešais mērķis – īstenot Adamovas dabas takas dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, dabas daudzveidības saglabāšanai, kas noteikti dabas paraka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010. - 2022. gadam, izdot informatīvo materiālu par Krāslavas novadā esošajām ĪADT, kā arī noorganizēt kursus par ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējām ĪADT.

Projekta uzdevumi

1. Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana 2. Informatīvā materiāla izstrāde un izdošana 3. Kursi tūrisma jomas pārstāvjiem

Projekta rezultāti

1. Veikts iepirkums/cenu salīdzināšana – noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu. 2. Labiekārtota Adamovas dabas taka – atjaunota dabas takas infrastruktūra atbilstoši tāmei (skat. pielikumā): • 1 gab. virziena norādes zīme; • 47 m jeb 10 gab. koka tiltiņi ar margām vienā pusē; • 1 gab. koka lapene; • 1 gab. koka šūpoles; • 43 m kāpnes no dēļiem; • 125 m pastaigu laipas. 1. Izstrādāts informatīvais materiāls par ĪADT Krāslavas novadā: • Informatīvā grāmatzīme bērniem, skolēniem latviešu valodā (izmērs 5 cm x 26 cm, vienā malā lineāla atzīmes, otrā reizināšanas tabula) ar Krāslavas novada teritorijā esošo ĪADT nosaukumiem un fotogrāfijām – 500 gab. • 16 stundu kursi “Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”. Kursu programmu vada Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas lektors. • 20 dalībnieki (tūrisma jomas pārstāvji, TIC darbinieki, pašvaldības darbinieki, gidi, viesu māju pārstāvji un darbinieki u.c. ieinteresētās personas).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 10.11.2016
Īstenotājs Krāslavas novada dome
Krāslava, Rīgas iela 51, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 13 880.61 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 798.52 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 789.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.