• Sākums >
  • Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana melnajam stārķim (Ciconia nigra)

Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana melnajam stārķim (Ciconia nigra)

Reģ Nr. 1-08/181/2014

Projekta mērķis

Aktualizēt melnā stārķa aizsardzības plānu un uzsākt vairāku būtisku tā komponenšu ieviešanu

Projekta uzdevumi

Apkopot jaunākās zināšanas par melno stārķi Latvijā un pasaulē un izstrādāt atjaunotu sugas aizsardzības plāna (SAP) redakciju. Veikt meža darbinieku (Valsts meža dienests, AS „Latvijas Valsts meži”, Meža īpašnieku biedrība u.c.) aptauju par sugas novērojumiem un veicamajiem pasākumiem sugas stāvokļa uzlabošanai. Turpināt uzsākto Latvijas melno stārķu migrācijas ceļu un atpūtas vietu noskaidrošanu izmantojot GPS raidītājus. Apzināt brīvprātīgos skaita monitoringa veicējus un noorganizēt informatīvu semināru par monitoringa veikšanas principiem, noskaidrojot iespēju īstenot šo monitoringu ar brīvprātīgo spēkiem. Apmeklēt ar raidītājiem aprīkoto putnu vasarošanas vietas raidītājos uzkrāto datu lejuplādēšanai Nepieciešamības (putnu bojā ejas) gadījumā apmeklēt to bojā ejas vietas un atrast bojā gājušo putnu / raidītāju / lejuplādēt datus. Veikt aktuālā sugas aizsardzības stāvokļa (ligzdošanas sekmes, vientuļo putnu īpatsvars populācijā u.tml.) noskaidrošanu 2014. gadā. Noskaidrot tēviņu un mātīšu skaita attiecību sekmīgajos 2012. –2014. gada perējumos. Apsekot vismaz 20 uzbūvētās mākslīgos ligzdu pamatus un izvērtēt to plašākas būves nepieciešamību un efektivitāti. Veikt ķīmiskā piesārņojuma stāvokļa novērtējumu 2014. gadā.

Projekta rezultāti

Izstrādāta SAP jauna redakcija. Plāna jaunā redakcija prezentēta ieinteresētajām / iesaistītajām pusēm un apspriesta trijos semināros. Kontrolētas vismaz 100 esošās apdzīvotās ligzdas un novērtētas ligzdošanas sekmes tajās, aktuālā stāvokļa noskaidrošanai par 2014. gadu. Ievākti vismaz 15 paraugi (neproduktīvās olas, barības objekti u.c.) ķīmiskā piesārņojuma līmeņa noskaidrošanai. Ar GPS raidītājiem aprīkoti vēl vismaz 4 putni. Zināms, cik % no jaunajiem melnajiem stārķiem ligzdas atstāšanas vecumā ir tēviņu un cik mātīšu. Atjaunota sugai veltīta vietne (goris.lv), kur informēt sabiedrību par visām sugas aizsardzības aktualitātēm. Izveidota skaita monitoringa parauglaukumu sistēma tam nepieciešamajā apjomā un vismaz pusei no parauglaukumiem ir identificēti darbu veicēji, kas ir iepazīstināti ar darba veikšanas metodiku.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 42 524.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 929.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 858.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.