• Sākums >
  • Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā

Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā

Reģ Nr. 1-08/181/2013

Projekta mērķis

Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (turpmāk tekstā - Konvencija) ir starptautisks līgums, kas aizliedz ķīmisko ieroču izstrādi, izgatavošanu, uzkrāšanu un pielietošanas aizliegumu, kā arī nosaka esošo, veco un apglabāto ķīmisko ieroču un ar to ražošanu saistīto iekārtu iznīcināšanu noteiktā laika periodā. Konvencijas ieviešanu pārrauga starptautiska organizācija - Ķīmisko ieroču aizliegšanas veicināšanas organizācija (turpmāk – Organizācija), kura ir nodibināta, lai realizētu Konvencijas mērķus, kā arī lai nodrošinātu Konvencijas nosacījumu īstenošanu, t.sk., realizētu starptautiskās pārbaudes, inspekcijas un lai nodrošinātu konsultācijas un sadarbību starp dalībvalstīm. Latvijas Republika Konvenciju ratificēja 1996.gada 2.maijā. Konvencija stājās spēkā 1997.gada 29.aprīlī. Konvencijas ieviešanu Latvijas Republikā nodrošina Nacionālā Administrācija, kuras funkcijas veic Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka par ķīmiskās drošības jautājumiem ikgadējās atskaites Konvencijas Tehniskajam sekretariātam gatavo Valsts vides dienests. Ņemot vērā ķīmisko vielu un ķīmisko produktu importa, eksporta un ražošanas apjomu palielināšanos Latvijā, ir nepieciešams nekavējoši uzsākt informācijas sagatavošanu un izplatīšanu par vielām, kas uzskaitītas Konvencijas 1.pielikumā. Katras dalībvalsts pienākums, kura ir iestājusies Organizācijā, ir iesniegt organizācijai deklarācijas par tām darbībām, kas ietver ķīmisko vielu izmantošanu piemēram, attiecībā uz ķīmiskajiem ieročiem, uz vecajiem un atstātajiem ķīmiskajiem ieročiem, uz ķīmisko ieroču ražošanas objektiem u.c. Tāpat dalībvalstīm ir jābūt gatavām uz Konvencijā noteiktajām plānotajām un negaidītajām pārbaudēm. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas uzņēmējus un iesaistīto valsts institūcijas ar informāciju par Konvencijā noteiktajiem pienākumiem, kā arī dalīties pieredzē ar Baltijas un Ziemeļvalstu pārstāvjiem par Konvencijas ieviešanas pasākumiem.

Projekta uzdevumi

Risināmās problēmas: Saskaņā ar likuma „Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu” (ar grozījumiem līdz 2007.gada 31.maijam) 6.pantu Nacionālā iestāde Konvencijas 7.panta ceturtā punkta izpratnē ir Valsts vides dienests. Arī Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 14.pants nosaka, ka Valsts vides dienests kontrolē ES Regulas 428/2009 1.pielikumā (dubultā pielietojuma ķīmiskās vielas un preces) un ES kopējā militāro preču sarakstā (ķīmiskie ieroči un to ražošanas prekursori) uzskaitītās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus. Iepriekš minētie normatīvie akti uzliek par pienākumu Valsts vides dienestam veikt virkni papildus funkcijas, kas nav iekļautas finansējumā no pamatbudžeta. Lai sasniegtu projekta mērķi, ir izvirzāmi sekojoši darba uzdevumi – informēt un skaidrot uzņēmējiem un iesaistītajām valsts institūcijām par pienākumiem, kas attiecās uz ķīmisko ieroču Konvenciju; Veicamās aktivitātes: 1) semināra rīkošana uzņēmējiem, piedaloties arī iesaistītajām valsts institūcijām un Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijai; 2) informatīvā materiāla sagatavošana, pavairošana, iesiešana; 3) Baltijas un Ziemeļvalstu starptautiskās sanāksmes rīkošana par ķīmisko ieroču konvencijas īstenošanas pasākumiem.

Projekta rezultāti

Pēc projekta realizācijas tiks nodrošināta uzņēmēju un visu iesaistīto pušu informētība par pienākumiem, kas attiecās uz Konvencijas īstenošanu Latvijā. Tas nozīmē, kas tiks novērsta uzņēmumu nezināšana par Konvencijā ietvertajiem pienākumiem, piemēram, deklarācijas iesniegšana, kā arī sagatavošanās starptautiskajām plānotajām un negaidītajām pārbaudēm. Tāpat projekta realizācijas rezultātā tiks panākta pieredze par to, kā Konvencija tiek īstenota Baltijas un Ziemeļvalstīs un iespēja pielietot iegūto pieredzi Latvijā. Tiks publicēts un izplatīts informatīvais materiāls par Konvencijas ieviešanu Latvijā, kā arī mūsu kā Organizācijas dalībvalsts pienākumiem.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 3 880.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 880.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 880.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.