• Sākums >
  • Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪA dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai

Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪA dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai

Reģ Nr. 1-08/180/2020

Projekta mērķis

Latvijā ĪADT statuss “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” ir piešķirts 89 objektiem. Šajā kategorijā ietilpst ļoti daudzveidīgi objekti – muižu parki, t.sk. mežaparki, privātpersonu veidoti svešzemju kokaugu stādījumi, svešzemju koku kultūras un tamlīdzīgi. Tikpat daudzveidīgas ir šajos objektos sastopamās dendroloģiskās, dabas, kulturvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī dažādi citi objektu vērtīgumu ietekmējoši pozitīvi un negatīvi faktori. Līdz šim ĪA dendroloģisko stādījumu izpēte un unikalitātes novērtēšana ir sagādājusi grūtības. Bieži tā nav bijusi iespējama, jo trūkst vienotu kritēriju dendroloģiskajos objektos sastopamo dažādo vērtību novērtēšanai, kā arī nav uzkrātu datu plašākai un daudzpusīgākai analīzei. Projekta ietvaros tiek piedāvāts veikt vienotu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģiskā vērtīguma vērtēšanas kritēriju un rekomendāciju izstrādi, diskutējot un apspriežot tos sertificētu dendroloģijas ekspertu vidē, un veikt izpētīto modeļteritoriju datu uzkrāšanu, kas ļautu objektīvāk novērtēt dendroloģisko objektu unikalitāti un spriest par atbilstību esošajam vai potenciāli piemērojamajam aizsardzības statusam.

Projekta uzdevumi

1. Veikt viena potenciāli ĪA dendroloģiskā stādījuma (Ēdoles parks) un 6 esošu ĪA dendroloģisko stādījumu (Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna “Līgotnēs”, Ulmales, Tārgales, Lagzdenes un Hoftenbergas parki, Naujenes svešzemju stādījumi) priekšizpēti. 2. Izstrādāt priekšlikumus dendroloģisko vērtību fiksēšanai ģeodatubāzes formātā, kas būtu savietojama ar DDPS “Ozols” 3. Veikt viena potenciāli ĪA dendroloģiskā stādījuma un 6 esošu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģisko, kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko vērtību inventarizāciju un novērtēšanu, atzinumu sagatavošanu. Veikt datu ievadi ģeodatu formātā, kas pielāgota DDPS “Ozols” struktūrai (sugu un biotopu dati tiks fiksēti esošo gdb formātā, bet attiecībā uz dendroloģoskajām vērtībām tiks veikta atbilstoši priekšlikumiem izstrādātās gdb testēšana). 4. Veikt dendroloģisko stādījumu dendroloģiskā vērtīguma kritēriju izstrādi. 5. Izstrādāt rekomendācijas dendroloģisko stādījumu vērtēšanai un atzinuma saturam. 6. Veikt izstrādāto kritēriju un rekomendāciju aprobāciju pētītajās modeļteritorijās. 7. Apspriest izstrādāto kritēriju un rekomendāciju projektu dendroloģijas ekspertu un projekta sadarbības partneru pārstāvju darba grupā. 8. Veikt pieaicināto ekspertu iesniegto rekomendāciju apkopošanu un integrēšanu izstrādātajā projektā, sagatavot un iesniegt kritēriju un rekomendāciju gala dokumentus.

Projekta rezultāti

1. Veikta viena potenciāli ĪA dendroloģiskā stādījuma un 6 esošu ĪA dendroloģisko stādījumu dendroloģisko, kultūrvēsturisko, dabas un ainavisko vērtību izpēte, stāvokļa novērtējums un raksturotas tendences to pastāvēšanai ilgtermiņā, kā arī sniegts pētīto objektu unikalitātes novērtējums. 2. Izstrādāti dendroloģisko stādījumu vērtēšanas/vērtīguma kritēriji no dendroloģijas viedokļa. 3. Izstrādātas rekomendācijas dendroloģisko stādījumu vērtēšanai un atzinumu saturam no dendroloģijas viedokļa. 4. Kritēriji un rekomendācijas apspriestas sertificētu dendroloģijas ekspertu sanāksmē un pēc gala varianta pieņemšanas nodotas sadarbības iestādei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 49 547.47 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 547.47 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 305.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.