• Sākums >
  • Salacas baseina bioloģiskā daudzveidības apzināšana

Salacas baseina bioloģiskā daudzveidības apzināšana

Reģ Nr. 1-08/180/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Apziņas veidošana par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, esošiem un nākotnes ieguvumiem, problēmām, potenciāliem risinājumiem vispārīgi un konkrētā objektā - Salacas upes baseinā. Ilgtermiņa: Jauniešu zināšanu vides izglītības jomā paaugstināšana un izpratnes veidošana par videi draudzīgu rīcību, kā arī vides apziņas veidošanās veicināšana.

Projekta uzdevumi

Aktivitātes: 1. Speciālistu, pasniedzēju apzināšana, atlase; 2. Publicitātes nodrošināšana, saziņa ar masu medijiem, informācijas sagatavošana tiem; 3. Sadarbība ar lektoriem, konsultantiem, speciālistiem; 4. Projektā paredzēto pasākumu vispārējās norises nodrošināšana; 5. Pasākumu izvērtēšana, diskusijas, anketēšana, priekšlikumi; 6. Noslēguma pārskata sagatavošana LVAF; 7. Projekta norises koordinēšana un vadīšana.

Projekta rezultāti

1. 200 bērni un jaunieši piedalījušies projekta pasākumos, kuros uzlabojuši zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem, bioloģisko daudzveidību Salacas upes baseinā; 2. 200 bērni un jaunieši apguvuši jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildinājuši esošās zināšanas praktiski iepazīstoties ar bioloģiskās daudzveidības situāciju- problēmām,risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Salacas upes baseinā; 3. 200 bērni un jaunieši ieguvuši zināšanas par Salacas upes baseina bioloģiskās daudzveidības projektiem, kuras varēs izmantot, izstrādājot skolēnu zinātniskos darbus un projektus, kā arī iesaistoties sabiedriskā monitoringa programmā; 4. 200 bērni un jaunieši iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot tālāk izglītojot vietējo sabiedrību savā pašvaldībā; 5. 200 bērni un jaunieši iemācījušies darboties un sadarboties komandā; 6. Speciālisti sagatavojuši informatīvu materiālus (prezentācijas) par dažādām tēmām saistītām ar Salacas upes baseina bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, ko varēs izmantot turpmāk izglītojot sabiedrību; 7. 200 bērni un jaunieši veikuši iepazinušies ar Salacas ieleju no bioloģiskās daudzveidības aspekta, iepazinušies ar dabas procesiem, problēmām, uzdevuši jautājumus un saņēmuši atbildes no kompetentiem vides speciālistiem; 8. Notikuši 4 divu dienu pasākumi ar vismaz 200 dalībniekiem(kopā),kuru laikā bērni un jaunieši iepazinušies ar Salacas ieleju , noklausījušies kompetentu speciālistu informāciju par bioloģisko daudzveidību un citiem jautājumiem, veikuši praktiskus uzdevumus, darbojušies komandās; 9. Izveidots videomateriāls par pasākumu norisi ( 10 min); 10. Izveidots fotomateriāls par pasākumu norisi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.10.2018
Īstenotājs Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Burtnieku nov., Vecates pag., "Laivas", LV-4211
Projekta kopējās izmaksas 14 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.