Straujteces lašiem

Reģ Nr. 1-08/180/2014

Projekta mērķis

Atjaunot straujteču posmus Svētupes upē. Kā arī ar veiksmīgu piemēru veicināt upju atjaunošanas kustības aizsākšanos.

Projekta uzdevumi

1. Apsekot atkārtoti Svētupes upi 21.5 km garumā sākot no ietekas jūrā, veicot upes kartēšanu. 2. Sagatavot veicamo darbu plānu upes tīrīšanai un atbrīvošanai no pielūžņojuma apspriežoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un to saskaņot ar Valsts vides dienestu (saskaņojums ar Valsts vides dienestu tiks iesniegts arī LVAF līdz ar projekta gala dokumentācijas iesniegšanu). 3. Vienoties ar sadarbības partneriem par tehniskā nodrošinājuma nomu. 4. Sistemātiski veikt plānotos darbus Svētupes 21.5 km garumā, atbrīvojot upes straujteces pēc hidrobiologu noteiktām rekomendācijām. 5. Pēc darbu pabeigšanas veikt atkārtotu kartēšanu. 6. Atskaišu sagatavošanu un datus par darba rezultātiem nodot Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides valsts dienesta un vietējās pašvaldības rīcībā.

Projekta rezultāti

1. Atbrīvotas straujteces un atgriezts upes dabiskais tecējums, lai nodrošinātu dabiskās lašu un taimiņu nārsta vietas, kā arī novērsta pēdējos gados pastiprinātā krastu erozija 21.5km garā Svētupes upes posmā sākot no jūras ietekas. 2. Upēs esošais pielūžņojums (zari, koki,) izvākti no upes un novietoti to krastos vismaz 280 m3 apjomā. 3. Upēs izjaukti 15 bebru dambji un krastos izceltas to būves konstrukcijas (koksne sajaukta ar dubļiem) vismaz 45m3 apjomā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.10.2014
Īstenotājs Silva Fortis
Salacgrīva, Viļņu iela 7-7,
Projekta kopējās izmaksas 42 005.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 184.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 184.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.