• Sākums >
  • Sanācijas tehnoloģiju aprobācija un bijušā Rumbulas lidlauka sanācijas turpināšana

Sanācijas tehnoloģiju aprobācija un bijušā Rumbulas lidlauka sanācijas turpināšana

Reģ Nr. 1-08/180/2005

Projekta mērķis

Aprobēt tehnoloģiju gruntsūdeņu bioloģiskai attīrīšanai no naftas produktiem, lai novērtētu tās piemērotību un iespējamās izmaksas, sagatavojot pieteikumus tehniskās palīdzības saņemšanai no Kohēzijas fonda līdzekļiem uz Rumbulas bijušā lidlauka sanācijas projekta bāzes. Sadarbojoties ar Rīgas domi un turpināt pazemes ūdeņu attīrīšanu.

Projekta uzdevumi

- gruntsūdeņu bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģijas aprobācija un iespējamo izmaksu novērtējums; - izmantojot Dānijas Vides aģentūras dāvinātās iekārtas, kas instalētas areālā b-6 un b-23, turpināt uz gruntsūdeņu līmeņa peldošā naftas produktu slāņa atsūknēšanu piesārņojuma areālu b-6 un b-23 teritorijās. - koordinēt sanācijas darbu veikšanu ar Rīgas domes Vides departamentu, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu kopfinansējuma izmantošanu.

Projekta rezultāti

Darbu gaitā plānots: - instalēt gruntsūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sistēmu un optirnizēt tās darbību; - novērtēt gruntsūdeņu bioloģiskās attīrīšanas efektivitāti un izmaksas un sagatavot priekšlikumus piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšanai visa bijušā Rumbulas lidlauka teritorijā; - atsūknēt un attīrīt 1000 m3 piesārņoto gruntsūdeņu; - atsūknēt un utilizēt 60 m3 relatīvi "tīru" naftas produktu; - veicot atsūknēšanas darbus vienlaicīgi tiks ierobežota piesārņojuma izplatīšanās Daugavas virzienā, jo atsūknēšanas gaitā veidojas depresijas piltuve, un notiek gruntsūdeņu plūsma uz piltuves centru.

Vadlīnija Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija
Realizācijas laiks 15.12.2005
Īstenotājs Vides projekti
Rīga, Pils iela 17, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 28 742.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 530.37 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 211.64 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.