• Sākums >
  • Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā

Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā

Reģ Nr. 1-08/17/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas dalības nodrošināšano starptautisko saistību vides jomā izpildē: 1. nodrošināt efektīvu Latvijas prezidentūras Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisijā/ HELCOM) uzsākšanu un pienākumu izpildi; 2. piedalīties ANO Jūras tiesību konvencijas (turpmāk - UNCLOS) Īstenošanas līguma par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu izstrādes Starpvaldību konferences 4.sesijā (turpmāk- IGC-4) ANO; 3. Latvijas ekspertu kā Centrālo un Austrumeiropas reģiona pārstāvja iesaisti ķīmisko vielu pārvaldības jomā.

Projekta uzdevumi

1. Projekta aktivitāšu nodrošināšana; 2. Nodrošināt efektīvu Latvijas prezidentūras Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisijā/ HELCOM) uzsākšanu un pienākumu izpildi 2022. gadā, t.sk., organizatorisko un informatīvo atbalstu prezidentūras pārņemšanai, uzsākšanai un norisei (sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, došanos komandējumos, uzsākšanas pasākuma organizēšanu LR vēstniecībā Somijā, ekspertu pakalpojumus); 3. VARAM darbinieka dalība ANO Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) īstenošanas līguma par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu izstrādes Starpvaldību konferences noslēdzošajā, 5.sesijā, (IGC-5) ANO (Ņujorkā, ASV, 1 pārstāvis); 4. Dalība Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas konvenciju reģionālā sagatavošanas sanāksmēs (1 pārstāvis); 5. Dalība Triju konvenciju dalībvalstu konferences reģionālās sagatavošanās sanāksmēs (3 pārstāvji) un dalībvalstu konferencē (3 pārstāvji) ; 6. Dalība Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas konvenciju dalībvalstu konferences augsta līmeņa segmentā (1 pārstāvis); 7. VARAM darbinieku dalība Roterdamas konvencijas Ķīmisko vielu komitejas sanāksmē (pot. 1 pārstāvis); 8. Dalība SAICM starpsesiju darbā (1 pārstāvis).

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta informācijas aprite, projekta ieviešanas pasākumu nodrošināšana, t.sk. ja nepieciešama tirgus izpētes vai cenu aptaujas veikšana. 2. Nodrošināta sekmīga Latvijas prezidentūras Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisijā/ HELCOM uzsākšana un norise atbilstoši savai kompetencei, t.i., vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informācijas sabiedrības jomās. 3. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM VAD pārstāvja dalība IGC-5 Latvijas delegācijas sastāvā (atskaite par dalību sanāksmē). 4. Nodrošināta vismaz 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība reģionālā sagatavošanas sanāksmē un CEE pārstāvniecība un Eiropas savienības pozīcijas pārstāvniecība Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas apvienoto biroju sanāksmēs (atskaite par dalību sanāksmē). 5. Nodrošināta vismaz 3 (trīs) Latvijas pārstāvju dalība Triju konvenciju sanāksmē un konvencijas darba grupas vadīšana (atskaite par dalību sanāksmē). 6. Nodrošināta vismaz 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas konvenciju dalībvalstu konferences augsta līmeņa segmentā sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 7. Nodrošināta 1 (viena) VARAM darbinieka dalība Roterdamas konvencijas Ķīmisko vielu komitejas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 8. Nodrošināta vismaz 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība SAICM starpsesiju darba sanāksmē - Centrālās un Austrumeiropas reģionālās grupas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 38 187.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 187.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 187.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.