• Sākums >
  • Gaisa kvalitātes uzlabošana - Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, lai mazinātu kurināmo dedzināšanas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību

Gaisa kvalitātes uzlabošana - Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, lai mazinātu kurināmo dedzināšanas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību

Reģ Nr. 1-08/17/2020

Projekta mērķis

Biomasas kurināmais Latvijā mājsaimniecību apkurē tiek ļoti plaši izmantots - 73 % no apkures iekārtām izmanto tieši biomasu. Valsts līmenī 53 % no visām smalko daļiņu emisijām rada tieši mājsaimniecības izmantotās apkures iekārtas, benz(a)pirēnam – 73%. Turklāt benz(a)pirēna paaugstinātas koncentrācijas konstatētas gan Rīgas, gan arī Liepājas gaisa kvalitātes mērījumu stacijās. Rīgā mājsaimniecību apkure uzskatāma par galveno daļiņu PM10 piesārņojuma avotu un rada ~ 55 % no kopējām emisijām. Mājsaimniecību radītais piesārņojums ziemas periodā raksturīgs vairākos Rīgas mikrorajonos, kur ir privātmāju apkure (Pārdaugavā, Čiekurkalnā, Maskavas forštatē, Dārzciemā, Mežaparkā, Purvciemā, Brasā, Vecāķos, Vecdaugavā u.t.t.). Paaugstināta šo vielu koncentrācija gaisā blīvi apdzīvotās teritorijās rada negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību - pieaug medikamentu lietošanas biežums, pieaug ārstēšanās biežums slimnīcās, pieaug mirstības rādītāji, pieaug apakšējo elpceļu simptomi, pavājinās plaušu funkcijas, pieaug hroniski obstruktīvās slimības biežums un samazinās dzīves ilgums (galvenais nāves cēlonis – sirds – asinsvadu slimības un, iespējams, arī plaušu vēzis). Projekta mērķis: projekta mērķis ir panākt iedzīvotāju uzvedības un paradumu maiņu, panākot, ka: - iedzīvotāji iegādājoties jaunas apkures iekārtas, aizdomātos par to radīto ietekmi uz vidi un veselību un izvēlētos efektīvākās iekārtas, tādā veidā arī ilgtermiņā ietaupot izmaksas par kurināmo; - esošās iekārtas tiktu atbilstoši uzturētas un tām tiktu veikta apkope; - iedzīvotāji izvēlētos atbilstošu kurināmo un atbilstoši to uzglabātu; - iedzīvotāji nekurinātu savās krāsnīs vai kamīnos atkritumus; - tiktu samazinātas iedzīvotāju sūdzības par smakām un dūmiem, ko rada šādu neatbilstošu iekārtu un kurināmā izmantošana blīvi apdzīvotās vietās; - uzlabojas gaisa kvalitāte Latvijas lielākajās pilsētās.

Projekta uzdevumi

Veicamie uzdevumi: Jāsagatavo un jāiesniedz plānotā informēšanas taktika un aktivitāšu provizoriskais laika plāns, kurā attēlotas projekta ietvaros plānotās aktivitātes. Tajās jābūt ietvertām izvēlēto audiovizuālo un informatīvo materiālu risinājumiem, informācijas kanāliem un aktivitāšu īstenošanas posmiem. Projekta ietvaros veicamās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: 1) Izstrādāt informatīvos materiālus par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi Aptuvens rezultāts: izstrādāti informatīvi raksti avīzēm, izstrādātas ~ 7 infografikas, kā arī nestandarta bukleta izstrāde (~ 20 000 gab.), vobleru (~ 500 gab.) izstrāde. 2) video materiālu izstrāde, ko varētu demonstrēt reģionālajā TV. Aptuvens rezultāts: izstrādāti 3-5 video rullīši (1-2 min) un demonstrēti reģionālajā TV. 3) Definēt mērķauditoriju grupas un plānoto informēšanas taktiku un plānotos informēšanas pasākumus. Nodrošināt informatīvi izglītojošo materiālu publicēšanai presē, izvietošanu izstādēs, pašvaldību ēkās, pastā, ārstniecības iestādēs, vienas pieturas aģentūrās, celtniecības veikalos, vietās, kur tiek tirgotas apkures iekārtas utml., lai sasniegtu definēto mērķauditoriju u.c. Aptuvens rezultāts: definēta mērķgrupa un veicamās informēšanas aktivitātes, izstrādāts plāns par to, kā labāk sasniegt definēto mērķauditoriju un kurās vietās būtu jāizvieto informatīvie materiāli, noteikt izpildes termiņus. 4) Izglītojoša komunikācija sociālajos tīklos par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi. Aptuvens rezultāts: video rullīšu Facebook maksas pakalpojumu ieraksta popularizēšanai.

Projekta rezultāti

Veicamie uzdevumi: Jāsagatavo un jāiesniedz plānotā informēšanas taktika un aktivitāšu provizoriskais laika plāns, kurā attēlotas projekta ietvaros plānotās aktivitātes. Tajās jābūt ietvertām izvēlēto audiovizuālo un informatīvo materiālu risinājumiem, informācijas kanāliem un aktivitāšu īstenošanas posmiem. Projekta ietvaros veicamās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: 1) Izstrādāt informatīvos materiālus par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi Aptuvens rezultāts: izstrādāti informatīvi raksti avīzēm, izstrādātas ~ 7 infografikas, kā arī nestandarta bukleta izstrāde (~ 20 000 gab.), vobleru (~ 500 gab.) izstrāde. 2) video materiālu izstrāde, ko varētu demonstrēt reģionālajā TV. Aptuvens rezultāts: izstrādāti 3-5 video rullīši (1-2 min) un demonstrēti reģionālajā TV. 3) Definēt mērķauditoriju grupas un plānoto informēšanas taktiku un plānotos informēšanas pasākumus. Nodrošināt informatīvi izglītojošo materiālu publicēšanai presē, izvietošanu izstādēs, pašvaldību ēkās, pastā, ārstniecības iestādēs, vienas pieturas aģentūrās, celtniecības veikalos, vietās, kur tiek tirgotas apkures iekārtas utml., lai sasniegtu definēto mērķauditoriju u.c. Aptuvens rezultāts: definēta mērķgrupa un veicamās informēšanas aktivitātes, izstrādāts plāns par to, kā labāk sasniegt definēto mērķauditoriju un kurās vietās būtu jāizvieto informatīvie materiāli, noteikt izpildes termiņus. 4) Izglītojoša komunikācija sociālajos tīklos par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi. Aptuvens rezultāts: video rullīšu Facebook maksas pakalpojumu ieraksta popularizēšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 35 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.