• Sākums >
  • Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs

Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs

Reģ Nr. 1-08/179/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir kvalitatīvi izstrādāt monitoringa metodiku ligzdojošajiem putniem divās ekosistēmās: - ar ūdenstilpēm saistīto ligzdojošo putnu monitoringa metodika; - ar ūdenstecēm saistīto ligzdojošo putnu monitoringa metodika.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu kvalitatīvu projekta rezultātu, plānots veikt šādas darbības: 1. Darba grupas diskusijas metodiku koncepta izstrādei. 2. Monitoringa metožu izmēģinājumi putnu ligzdošanas sezonas laikā katrai ekosistēmai (katrai ekosistēmai 10 vietas 1–3 reizes sezonā izmantojot dažādas metodes, piemēram, kājām, ar laivu). 3. Sezonas laikā iegūto datu analīze un detalizētas metodikas izstrāde. 4. Metodikas precizēta aprobācija otrajā ligzdošanas sezonā. 5. Metodikas gala versijas izstrāde.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta divu monitoringu koncepcija (koncentrēta metodika) pirms projekta pirmās putnu ligzdošanas sezonas; 2. Pirmās sezonas laikā apsekotas kopā 20 vietas (katrai ekosistēmai 10) 1–4 reizes sezonā, izmantojot dažādas uzskaišu metodes atkarībā no vietas; 3. Izvērtēti pirmās sezonas laikā iegūtie rezultāti un izstrādāta metodika diviem monitoringiem; 4. Veikta metodikas precizējoša aprobācija projekta otrajā ligzdošanas sezonā; 5. Iesniegta divu monitoringu izstrādāta metodika Dabas aizsardzības pārvaldei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 59 660.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 660.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 386.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.