• Sākums >
  • Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Reģ Nr. 1-08/179/2016

Projekta mērķis

Realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklētāju informētību un drošību

Projekta uzdevumi

Sadarbības līguma slēgšana ar AS „Latvijas Valsts meži” Projektā paredzēto darbību saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, AS „Latvijas valsts meži”, VKPAI un citām institūcijām Arboristu pakalpojums, koku kopšana Kokneses parkā Solu atjaunošana un atkritumu urnu uzstādīšana Koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošana (krāsošana) Veiktas iepirkuma procedūras grants taku seguma atjaunošanai un grantēto laukumu izveidei, kā arī informatīvo zīmju izgatavošanai un uzstādīšanai Informatīvā materiāla sagatavošana, maketa veidošana informatīvajām zīmēm Taku seguma atjaunošana Informācijas stendu un parka shēmu-karšu uzstādīšanas laukumu grantēšana Virzienu norādes zīmju uz objektiem uzstādīšana Informācijas stendu uzstādīšana Parka shēmu – karšu uzstādīšana Publicitāte

Projekta rezultāti

Noslēgts 1 līgums Saņemti saskaņojumi un/vai atzinumi par paredzēto darbību veikšanu Kokneses parkā Sakopti 40 koki Atjaunoti 4 soli un uzstādītas 2 atkritumu urnas Atjaunots viens apskates un tūrisma objekts Kokneses parka teritorijā Veiktas 2 iepirkuma procedūras Sagatavots informatīvais materiāls 7 informācijas stendiem, 3 parka kartēm-shēmām 4 valodās (LAT, ENG, RUS,GER) Atjaunots taku segums (1694 m2) Ierīkoti grantēti laukumiņi 20 m2 platībā kopumā 10 vietās (7 informācijas stendu un 3 parka kartes-shēmas uzstādīšanas vietās) Uzstādītas 13 norādes zīmes Uzstādīti 7 informācijas stendi (A2 izmērs) Uzstādītas 3 parka shēmas-kartes (A0 izmērs) Ievietotas 2 publikācijas novada avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un 2 raksti mājaslapā www.koknese.lv, projektu uzsākot un pabeidzot. Divi ziņojumi pašvaldības Twitter un Facebook kontos.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Kokneses novada dome
Koknese, Kokneses pag, Melioratoru iela 1, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 23 349.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 847.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 597.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.