Komposts ienāk pilsētā

Reģ Nr. 1-08/178/2020

Projekta mērķis

Uzsākt kopienas kompostēšanas kustību pilsētas vidē, kas pilnā mērā realizētos bioloģisko atkritumu dalītā vākšanā 2023.gadā. Jau šobrīd Zero Waste Latvija radītajā un pārvaldītajā diskusiju grupā bieži redzami ieraksti un jautājumi par kompostēšanas pieejamību pilsētās, dzīvokļu mājās vai mikrorajonos. Tas norāda, ka iedzīvotāji meklē pieejamos risinājumus un ir atvērti dažādiem informācijas avotiem. Realizējot kompostēšanas punkta pilotprojektu, viens no rezultātiem būtu selektīvai kopienai pieejams kompostēšanas kastes prototips, kurš tiktu veidots pēc iespējas vienkāršāk konstruējams un saprotams visiem iedzīvotājiem. Tas dotu iespēju ar pilota projekta palīdzību veikt gan komposta kastes prototipa testēšanu, gan iedzīvotāju sapratnes veicināšanu, gan izglītojošo materiālu veidošanu.

Projekta uzdevumi

● Komposta kastes prototipa izveide ● Kompostēšanas punkta labiekārtošana un izveide Lucavsalā ● Komunikācijas materiālu izstrāde un publicēšana ● Kompostēšanas punkta publiska atklāšana, apsaimniekošana ● Saniegto rezultātu apkopošana, secinājumu izdarīšana, tālākā rīcības ierosinājumu plāna izstrāde

Projekta rezultāti

1.Tehnoloģiskie rezultāti - komposta kastes publiskā prototipa izveide un kastes pašrocīgas izveides plāna publicēšana gan projekta iedzniedzēja interneta vietnē, gan pašvaldības, pakalpojumu sniedzēju un sadarbības iestādes vietnēs. Pieejamība plānota vismaz 4 vietnēs. Komposta punkta darbības rezultātā būs iespējams izdarīt secinājumus par komposta sadalīšanās efektiem esošajā mikroklimatā, kā arī izdarīt secināumus par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem iespējams saskarties turpmāko projektu gaitā. 2.Komunikācijas rezultāti - gada laikā sasniegti ap 10 000 - 15 000 iedzīvotāji ar projekta komunikācijas kampaņas palīdzību un vebināru izplatīšanu interneta vidē. 3.Socioloģiskie rezultāti - gada laikā tiešā veidā iesaistītas līdz 30 mājsaimniecības komūnas komposta punkta pakalpojumu izmantošanai. Radīta datu bāze mājsaimniecību vidējā bioloģisko atkritumu ražošanas mērīšanai, lai noteiktu nepieciešamo kompostēšanas punkta lielumu. 4. Reglamentārie rezultāti - izveidots metodoloģiskais pārskats un secinājumi no pilota projekta norises, izstrādāts rīcības plāns līdzvērtīgu projektu realizācijai plašākā vai citu apstākļu mērogā.. Dokuments tiks izsūtīts atbildīgajām iestādēm un atkritumu apsaimniekotājiem, sniedzot pamatu līdzvērtīgu projektu realizācijai lielākā mērogā, mācoties no iegūtajiem secinājumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.04.2022
Īstenotājs Zero Waste Latvija
Rīga, Struteles iela 3-2, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 23 958.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 958.95 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.