• Sākums >
  • Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana

Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana

Reģ Nr. 1-08/178/2013

Projekta mērķis

Izglītot un ieinteresēt Latvijas iedzīvotājus un Rīgas viesus par vienu no Latvijas dabas vērtībām – mežu, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas nozīmes aizsargājamiem mežu biotopiem un sugām.

Projekta uzdevumi

Eiropas teritorijā turpinās dabisko dzīvotņu noplicināšanās, un aizvien vairāk savvaļas sugu un to dabiskās dzīvesvietas tiek nopietni apdraudētas. Vides politikas pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam IV sadaļā „Daba”, kā viena no problēmām ir minēta sabiedrības nepietiekamā izpratne par dabas vērtībām, tādēļ nepieciešams izglītot un ieinteresēt sabiedrību par Latvijas dabas bagātībām un to nozīmi, t.sk. vecu un dabisku mežu nozīmi un to vērtību dabas daudzveidības saglabāšanā. Darba uzdevumi: 1) Izveidot interaktīvu pastāvīgo un ceļojošo izstādi „Dziļāk mežā!”: - eksponēt tipiskus un reti sastopamus objektus (augus, dzīvniekus, mežu struktūras), kas raksturīgi veciem, dabiskiem mežiem, - paplašināt sabiedrības priekšstatu par mežu, skaidrot vecu, dabisku mežu biotopu nozīmi dabā, - rosināt apmeklētāju ētiskās un estētiskās jūtas un veidot saudzīgu attieksmi pret vidi. 2) Nodrošināt 2014.gada kultūras galvaspilsētas Rīgas viesiem iespēju iepazīties ar Latvijas dabas bagātībām. 3) Sagatavot izglītojošas programmas dažādai mērķauditorijai (pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem, skolotājiem) par Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām. Veicamās aktivitātes: 1) Zinātniskās koncepcijas, tematiskā plāna izstrādāšana, 2) Mākslinieciskā projekta un dizaina izstrādāšana, 3) Informatīvo stendu projektēšana un izgatavošana pastāvīgajai izstādei, 4) Vitrīnu izgatavošana, 5) Izstādes izglītojošo aktivitāšu izstrādāšana un izgatavošana, 6) Audio - vizuālo materiālu sagatavošana, 7) Informatīvo stendu izstrādāšana un izgatavošana ceļojošajai izstādei, 8) Izglītojošo programmu sagatavošana.

Projekta rezultāti

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja, jo izveidotā ceļojošā izstāde tiks piedāvāta novadu muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem utt. Līdzšinējā pieredze rāda, ka muzeja ceļojošās izstādes tiek aktīvi izmantotas. Izveidotās izglītojošās programmas tiks iekļautas muzeja pastāvīgajā piedāvājumā skolām, kā arī ilgtermiņā izbraukuma nodarbībās „Muzejs mūsu bagāžā”. Rezultāti: 1) izveidota interaktīva pastāvīgā un ceļojošā izstāde „Dziļāk mežā!”, 2) sagatavotas izglītojošas programmas dažādām mērķauditorijām, 3) izstādē novadītas izglītojošās nodarbības, veicinot izpratni un ieinteresētību par Eiropas dabas vērtībām Latvijā, likumsakarībām dabā, sugu daudzveidību, aizsardzības nepieciešamību, cilvēka un vides mijiedarbību.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 29 037.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 756.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 623.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.