• Sākums >
  • Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā

Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā

Reģ Nr. 1-08/177/2014

Projekta mērķis

1) Atjaunot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus Ķemeru nacionālajā parkā 40,2 ha platībā: • biotopu „Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” 19,4 ha, • biotopu „Palieņu zālāji” 16 ha, • biotopu „Kaļķaini zāļu purvi” 2,4 ha, • biotopu „Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi” 2 ha, • biotopu „Kadiķu audzes zālājos un virsājos” 0,4 ha. Izglītot sabiedrību par šiem biotopiem un to aizsardzības nozīmi.

Projekta uzdevumi

1) Biotopa „Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošanai19,4 ha: - Zāles, krūmu atvašu un niedru pļaušana 13,1 ha platībā, - Krūmu ciršana un novākšana ar tai sekojošu krūmu celmu un ciņu frēzēšanu 6,3 ha platībā. 2) Biotopa „Palieņu zālāji” atjaunošanai 16 ha: - Zāles, krūmu atvašu un niedru pļaušana 7,2 ha platībā, - Krūmu un ciņu frēzēšana 8,8 ha platībā. - Atkārtota niedru pļaušana 13,3 ha 3) Biotopa „Kaļķaini zāļu purvi” atjaunošanai 2,4 ha platībā – koku un krūmu ciršana un novākšana. 4) Biotopa „Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi” atjaunošanai 2 ha platībā – koku un krūmu ciršana un novākšana. 5) Biotopa „Kadiķu audzes” atjaunošanai 0,4 ha platībā – koku un krūmu ciršana un novākšana. 6) Sabiedrības izglītošana par biotopa aizsardzības vērtību: • izglītojošas ekskursijas talku dalībniekiem; • izglītojoši raksti internetā un vietējā presē par projektā iekļauto biotopu aizsardzības vērtību un projekta aktivitātēm.

Projekta rezultāti

1) Atjaunoti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi (kas vienlaikus ir arī vairāku Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu dzīvotnes) 40,2 ha platībā, tajā skaitā biotops „Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” 19,4 ha, biotops „Palieņu zālāji” 16 ha, biotops „Kaļķaini zāļu purvi” 2,4 ha, biotops „Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi” 2 ha un biotops „Kadiķu audzes zālājos un virsājos” 0,4 ha. 2) Talkās ar izglītojošām ekskursijām iesaistīti vismaz 30 cilvēki. 3) Vismaz trīs izglītojoši raksti par projekta aktivitātēm publicēti ĶNP fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapās un vietējā presē.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 21 573.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 260.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 260.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.