• Sākums >
  • Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta

Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta

Reģ Nr. 1-08/177/2013

Projekta mērķis

Izveidot ekspozīciju Latvijas ģeoloģija, palielinot sabiedrībai ģeoloģisko kolekciju pieejamību un nodrošinot iespēju muzeja apmeklētājiem pilnveidot zināšanas attiecīgajā jomā, kā arī saturīgi pavadīt laiku estētiskā muzeja vidē, tādējādi paaugstinot apmeklējuma kvalitāti; Celt muzeja un Latvijas prestižu pašmāju un ārzemju apmeklētāju vidū starptautisko notikumu (Rīga kā ES kultūras galvaspilsēta, Latvija kā ES prezidējošā valsts) un muzeja 170 gadu jubilejas ietvaros.

Projekta uzdevumi

Zemes ģeoloģiskā uzbūve ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka kāda augu un dzīvnieku valsts noteiktā teritorijā veidosies – kādas ekosistēmas sastapsim. Šāda ekspozīcija Latvijas Dabas muzejā ir nepieciešama, jo ir būtiski parādīt un izglītot sabiedrību par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, tās veidošanās īpatnības un reljefa formas. Par vienu no Latvijas izglītības prioritātēm ir noteikta dabaszinātņu izglītības sekmēšana un pilnveidošana, un ģeoloģija ir viena no tām. Izveidojot inovatīvu un interaktīvu ekspozīciju, muzeja galvenajai mērķauditorijai- skolēniem būs iespēja labāk izprast mācību stundas apgūstamo vielu un veidos jauniešos izpratni un interesi par ikdienas saistību ar Latvijas zemi un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Latvijas derīgo izrakteņu atspoguļojums ekspozīcijā ļaus apjaust zemes dzīļu nozīmi valsts saimniecībā, tās saprātīgas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas nepieciešamību. Darba uzdevumi: 1) izveidot ekspozīciju „Latvijas ģeoloģija”, 2) paplašināt muzeja tematisko piedāvājumu, 3) veicināt sabiedrības interesei par Latvijas ģeoloģiju, 4) nodrošināt 2014.gada kultūras galvaspilsētas Rīgas viesiem iespēju iepazīties ar Latvijas zemes dzīļu bagātībām., 5) nodrošināt kvalitatīvu krājuma eksponēšanu, atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām. Veicamās aktivitātes: 1) sienu izbūve un apdare, 2) vitrīnu izbūve un montāža, 3) apgaismojuma uzstādīšana, 4) interaktīvo elementu izbūve, 5) mākslinieciskā noformējuma izveidošana, 6) aprīkojuma uzstādīšana un testēšana.

Projekta rezultāti

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja, jo jaunizveidotās ekspozīcijas tiek izmantotas līdz pat 15 – 20 gadiem, nepieciešamības gadījumā aktualizējot informāciju un veicot nelielus pārveidojumus. Rezultāti: 1) izveidota mūsdienīga ekspozīcija, kas ar interaktīvu elementu palīdzību iepazīstinās apmeklētāju ar Latvijas ģeoloģiju; 2) paplašināts muzeja tematiskais piedāvājums; 3) eksponēts muzeja krājums atbilstoši prasībām un nodrošināta plašāka krājuma pieejamība sabiedrībai; 4) veicināta interese sabiedrībā par Latvijas ģeoloģiju; 5) pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits, kas, kā rāda līdzšinējā pieredze, pieaug atklājot jaunas ekspozīcijas; 6) celts muzeja pozitīvais tēls gan pašmāju, gan ārzemju apmeklētāju vidū.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 122 297.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 110 559.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 95 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.