• Sākums >
  • Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts Gaujas Nacionālajam parkam

Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts Gaujas Nacionālajam parkam

Reģ Nr. 1-08/176/2020

Projekta mērķis

Ieviest ilgtspējīga tūrisma pārvaldības rekomendācijas un sagatavot pieteikumu Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāta iegūšanai, lai Gaujas nacionālais parks kļūtu par EUROPARC sertificētu ilgtspējīga tūrisma galamērķi. Šī zīme parkam būs kā apliecinājums par to, ka šajā aizsargājamajā teritorijā tiek piedāvāta jēgpilna kvalitatīva pieredze tūristiem, tiek saudzētas gan dabas, gan kultūras vērtības un atbalstīta vietējo uzņēmēju dzīves kvalitāte.

Projekta uzdevumi

1) Izveidot ilgtspējīga tūrisma forumu, organizējot trīs tematiskas uzņēmēju darba grupas, lai atrunātu to iesaisti Gaujas NP tūrisma un atpūtas galamērķa pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā; 2) Organizēt iesaistīto pušu (īpaši uzņēmēju) darba grupas un līdzdalības seminārus; 3) Iegādāties trīs apmeklētāju automātiskos skaitītājus, uzstādīt tos stratēģiski nozīmīgās vietās EUROPARC hartā noteikto apmeklētāju plūsmas vadības un monitoringa mērķu vajadzībām. 4) Izstrādāt Gaujas nacionālā parka tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģiju piecu gadu periodam (2022-2027 gadam) nacionālajam parkam kā funkcionālam galamērķim (aptverot plašāku apkārtnes teritoriju); 5) Sagatavot pieteikumu EUROPARC ilgtspējīga galamērķa (Europarc Sustainable Destination) sertifikāta iegūšanai, lai pievienotos Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai aizsargājamās teritorijās, kas līdz ar izstrādāto stratēģiju un ieviestajiem pasākumiem atbilst galvenajiem hartas politisko vadlīniju principiem; 6) Īstenot projekta ieviešanas publicitātes aktivitātes vietējās kopienās, reģionālā un nacionālā mērogā, regulāri koordinēt iesaistītās puses, administrēt projekta norisi.

Projekta rezultāti

1. Izveidots ilgtspējīga tūrisma forums, integrējot dažādas iesaistītās puses Gaujas NP tūrisma un atpūtas galamērķa pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā; 2. Organizēti astoņi iesaistīto pušu līdzdalības semināri par ilgtspējīga tūrisma attīstībai stratēģiskām tēmām. 3. Iegādāti trīs apmeklētāju automātiskie skaitītāji un izvietoti apmeklētāju monitoringa veikšanai nozīmīgās dabas mantojuma vietās. 4. Izstrādāta EUROPARC nosacījumiem atbilstoša Gaujas nacionālā parka tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2027. gadam; 5. Sagatavots un iesniegts pieteikums EUROPARC ilgtspējīga galamērķa sertifikācijas apliecinājuma saņemšanai. 6. Īstenotas regulāras projekta publicitātes aktivitātes, iesaistot plašu sabiedrību, popularizējot Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas principus un LVAF mērķus, veicinot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības tūrisma un saistītajās nozarēs, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība
Sigulda, Ausekļa iela 6, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 50 368.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 360.70 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.