• Sākums >
  • Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”

Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”

Reģ Nr. 1-08/176/2014

Projekta mērķis

Plānot un ieviest apsaimniekošanas pasākumus dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas” dabas daudzveidības saglabāšanai.

Projekta uzdevumi

1.uzdevums: izpļaut niedrājus un pļavas dabas lieguma „Lielupes grīvas pļavas” I, II, III, V teritorijā vismaz 80 ha platībā. Galvenās veicamās aktivitātes: apsekot dabas lieguma teritorijas un iespējamās tehnikas piekļuves vietas; sameklēt atbilstošas tehnikas vienības, kas ir piemērotas pļaušanai un smalcināšanai pārmitrā apvidū; nodrošināt un uzraudzīt pļaušanu un smalcināšanu laika periodā no 15.jūlija līdz 15.septembrim. 2.uzdevums: uzstādīt informatīvos stendus (stendi veidoti no koka, ar jumtiņu, informācija drukāta uz ūdens noturīga materiāla). Galvenās veicamās aktivitātes: apsekot pastaigu takas; izvēlēties piemērotas vietas stendu novietošanai; izveidot maketus; izgatavot un uzstādīt informatīvos stendus, pirms uzstādīšanas saskaņojot vietas un maketus ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi.

Projekta rezultāti

Dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas” nopļauti vismaz 80 ha pļavu un niedrāju, un nopļautā masa sasmalcināta un izkliedēta. Uzstādīti 5 informatīvie stendi iecienītākajās pastaigu takās.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2014
Īstenotājs Piekrastei.lv
Neretas nov., "Rubeņi", Neretas pag., LV-5118
Projekta kopējās izmaksas 25 620.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 496.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 496.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.