• Sākums >
  • Medības Ķemeru Nacionālajā parkā, - nepieciešamības izvērtējums un rekomendācijas alternatīvai faunas apsaimniekošanai

Medības Ķemeru Nacionālajā parkā, - nepieciešamības izvērtējums un rekomendācijas alternatīvai faunas apsaimniekošanai

Reģ Nr. 1-08/175/2020

Projekta mērķis

Līdzšinējā ĶNP zīdītājdzīvnieku faunas regulēšana (medības) rada pretrunas ĪADT prioritāšu nodrošināšanai (dabas aizsardzībai (t.sk. dabisku-pašregulējošu ekosistēmu saglabāšanai) un tūrismam). Jānoskaidro iespējamās alternatīvas medību saimniecību paņēmiena/metodikas aizstāšanai ar nacionālam parkam atbilstošāku. (Projekts (pēc ekologu atzinuma) neparedz kādas sugas pārmērīgu savairošanos medību aizliegumu gadījumā) Nepieciešamība atrisināt savstarpēji traucējošu aktivitāšu problēmu ĶNP, saistībā ar nacionālā parka apmeklētāju dažādo interešgrupu atšķirīgām vajadzībām.

Projekta uzdevumi

1) zinātniski pamatoti izskaidrot zīdītājdzīvnieku lomu dabā t.sk. ĶNP ekosistēmās; 2) noskaidrot ciktāl bez faunas regulēšanas ar medību saimniecībai raksturīgām metodēm ĶNP var iztikt un kā risināt potenciālas konfliktsituācijas; 3) noskaidrot parka apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju vēlmes saistībā ar viņiem vēlamo vidi un dzīvniekiem tajā; 4) veikt atšķirīgu apsaimniekošanas modeļu (ar/bez medību) ekonomisko, t.sk. ekosistēmu pakalpojumu, analīzi; 5) sagatavot topošajam ĶNP DA plānam speciālistu izstrādātus atzinumus par teritorijas vēlamo apsaimniekošanu; 6) noskaidrot dzīvnieku skaita regulēšanas vajadzības (metodes, apmērus u.c.nosacījumus); 7) uzrādīt nepieciešamās izmaiņas likumdošanā.

Projekta rezultāti

1. Situācijas analīzē un rekomendāciju sniegšanā tiks iesaistīti vismaz pieci (5) Latvijas vadošo/kompetento organizāciju speciālisti/zinātnieki; 2. Tiks veikts padziļināts pētījums zīdītājdzīvnieku faunas apsaimniekošanai vienā (1) nacionālajā parkā, bet tā rezultāti būs izmantojami apsaimniekošanas plānošanai četros (4) Latvijas NP; 3. Projektā sniegtās rekomendācijas ĶNP ietekmēs apmeklējuma kvalitāti vismaz 100 000 tūristiem gadā. (Projekta rezultātos pamatā ir kvalitatīvie rādītāji, nevis kvantitatīvie)

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 39 570.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 570.80 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.