Jauna vide jaunietim OSIS

Reģ Nr. 1-08/175/2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir radīt vidi jauniešiem, kas atspoguļo saudzīgu dabas resursu izmantošanu un pieejamību ikdienā, radošā un pašiem jauniešiem saistošā veidā, veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par vides aizsardzību, tās saglabāšanu un atjaunošanu katrā novadā un valstī kopumā.

Projekta uzdevumi

1. veidot izpratni par vides aizsardzību, vides saglabāšanu un pieejamību ikdienas dzīvē; 2. izglītot jauniešus par tādām tēmām kā otrreiz lietojamo materiālu izmantošana, atkritumu šķirošana, resursu saudzēšana, ilgtspējīgs dzīvesveids, līdzatbildība par klimata pārmaiņām; 3. izstrādāt priekšlikumus vides saudzēšanas aktivitātēm katrā novadā; 4. uzlabot katra indivīda caurviju prasmes – komunikācija, radošums, darbs komandā, sadarbība, līdzdalība; 5. dalīties pieredzē par vides aizsardzības aktivitātēm katrā no novadiem.

Projekta rezultāti

1. Tiks noorganizētas dažāda veida 3 aktivitātes 3 novados par 3 tēmām; 2. Tiks iesaistīti 4 novadu jaunieši: projekta ietvaros katrā no aktivitātēm tieši izglītošanai tiks iesaistīti 45 jaunieši no katra novada, kopā 180 jaunieši no mazpilsētām un lauku reģioniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Liela daļa no jauniešiem ir sociālā riska grupas jaunieši, kurus iesaistot būs iespēja sniegt tiem jaunus iespaidus, iespējas un pats svarīgākais – pieredzi. Jauniešiem būs iespēja iegūt zināšanas par dabas resursu izmantošanu, eko pasākumu organizēšanu un otrreizēju materiālu izmantošanu; 3. Projekta netiešās auditorijas 1000 jaunieši izglītošana un izpratne par dabas mantojuma vērtību, tās saglabāšanu, dabas aizsardzību un pieejamību; 4. Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja apliecināt savas iemaņas un rezultātā vismaz 45 aktīvākie jaunieši iegūs apliecinājumu par apgūtajām prasmēm, kas pavērs plašākas nākotnes iespējas karjerā - gan nākotnes izglītības izvēlei, gan nodarbinātībai.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Cheese
, ,
Projekta kopējās izmaksas 10 590.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 590.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.