• Sākums >
  • Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā

Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā

Reģ Nr. 1-08/175/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli dabisko zālāju biotopiem Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā, veicot dabas aizsardzības plānos paredzētos apsaimniekošanas pasākumus.

Projekta uzdevumi

Zāles un atvašu pļaušana vai smalcināšana ar traktortehniku (01.07.2016.-30.09.2016). 6,28 ha platībā Koku un krūmu atvašu pļaušana ar rokas darbarīkiem ( 01.07.2016.-31.10.2016.) 17,37 ha platībā Pļavu rekultivācija (01.08.2016.-30.11.2016. ) 7,24 ha platībā Apauguma novākšana (01.08.2016.-30.11.2016.) 4,36 ha platībā Piebrauktuvju atjaunošana pļavām Dambros un Mindaugās ( 01.07.2016.-30.11.2016.) 2 gab., t.sk. piebrauktuvju atjaunošana 2,85 km; ceļa uzturēšana 2,5 km Latvāņu apkarošana (10.06.2016.-30.09.2016. ) 2,2 ha platībā

Projekta rezultāti

Par pļavu turpmāku apsaimniekošanu nepieciešama vienošanās ar zemes likumīgo lietotāju – Dabas aizsardzības pārvaldi. Ja šāda vienošanās tiks noslēgta, Teiču dabas fonds turpinās regulāru projektā iekļauto pļavu apsaimniekošanu, kā arī izveidoto piebrauktuvju uzturēšanu. Paredzēts veikt darbības, lai daļu no pļavām, kuras atjaunotas līdz atbilstošam stāvoklim, iekļautu LAD lauku bloku reģistrā un perspektīvā apsaimniekošanai varētu izmantot lauksaimniecības atbalsta maksājumus. LAD atbalsta nosacījumiem neatbilstošu platību turpmākai apsaimniekošanai būtu nepieciešams ikgadējs LVAFA finansējums apm. 10000 EUR apmērā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Teiču dabas fonds
Ļaudona, Aiviekstes 3, LV-4862
Projekta kopējās izmaksas 29 928.13 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 385.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 385.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.