• Sākums >
  • Vides izpratnes un apziņas veicināšanas pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību

Vides izpratnes un apziņas veicināšanas pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību

Reģ Nr. 1-08/174/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis – pievērst vispārizglītojošo skolu jaunatnes uzmanību bioloģiskās daudzveidības jautājumiem un caur aktīvu darbošanos ar jauniešu auditorijai piemērotām metodēm iesaistīt dabas daudzveidības pētījumu aktivitātēs, attīstot izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, to ietekmējošiem faktoriem un iespējām ietekmēt dažādus attīstības scenārijus. Ilgtermiņa mērķis – izglītības sistēmas pilnveidošana vispārizglītojošās skolās par dabas daudzveidību sugu, biotopu un ainavu līmeņos, dabas procesiem un īpatnībām

Projekta uzdevumi

Projekta aktivitātes pēc satura un uzdevumiem var iedalīt vairākos savstarpēji saistītos posmos: • Izstrādāt nolikumu un informatīvos materiālus skolām, kas veicinātu 13 – 16 gadu vecu jauniešu iesaistīšanos praktiskajās projekta aktivitātēs (turpmāk, pētījums); • Popularizēt projektu dažādos informācijas kanālos un sniegt informatīvo atbalstu pedagogiem par jauniešu iesaistīšanu projekta aktivitātēs; • Izvērtēt skolēnu pētījumu par dabas daudzveidības izmaiņām izvēlētā teritorijā un nākotnes attīstības scenārijiem veikumu un, pamatojoties uz iegūto informāciju par jauniešu zināšanām un izpratnes līmeni, izstrādāt programmu Vides izglītības dienām reģionos; • Sadarbībā ar skolām un vides speciālistiem organizēt Vides izglītības dienas reģionos, nodrošinot vispārizglītojošas lekcijas 6. – 12. klašu skolēniem un īpašas apmācības pedagogiem, kā arī pētījumu rezultātu prezentāciju un diskusijas ar speciālistiem; • Apkopot projekta rezultātus un sagatavot materiālus tādā formātā, lai tos varētu izmantot mācību procesā un tie veicinātu izpratni par bioloģisko daudzveidību ikvienam interesantam.

Projekta rezultāti

• Informācija par projekta tematiku, tā aktualitāti, aktivitāšu rezultātiem ir nosūtīta 600 vispārizglītojošām skolām, kā arī publicēta vismaz 10 dažādos informācijas avotos; • Projektā veiktos pētījumos par dabas daudzveidības izmaiņām izvēlētā teritorijā un nākotnes attīstības scenārijiem iesaistīsies vismaz 180 skolēni, izvērtēšanai iesūtot ap 30 prezentācijām; • Projekta pētījumi tiek prezentēti 4 reģionālajos pasākumos – Vides izglītības dienās, kur plānotas izglītojošas nodarbības gan netiešai mērķauditorijai - skolotājiem (vidēji 10 katrā reģionā), gan tiešai projekta mērķa grupai skolēniem (vidēji 150 katrā reģionā), kā arī vidusskolas vecuma jauniešiem (vidēji 50 katrā reģionā); • Labākās prezentācijas tiks ievietotas arī sociālos tīklos, nodrošinot brīvu publisko pieejamību un sasniedzot vismaz 1000 unikālo apmeklētāju skaitu (iepazīstoties, daloties, nododot informāciju).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 12 734.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 734.31 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.