• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”

Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”

Reģ Nr. 1-08/174/2016

Projekta mērķis

Novērtēt LIFE+ projektā “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz mērķa sugu – griezi – un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Projekta uzdevumi

1. Griežu Crex crex uzskaites LIFE+ projekta teritorijā un kontroles maršrutos. Iekļaujas DA plāna pasākumā Nr. 3.2.5.2. Veikt teritorijas dabas vērtību monitoringu. 2. Atvašu pļaušana un celmu zāģēšana zālāju uzturēšanai (atvašu pļaušana 22 ha platībā, atvašu pļaušana un celmu zāģēšana 2 ha platībā), kas dotu iespēju turpmāk pretendēt uz LLAP finansējumu šīm platībām. Atbilst DA plāna pasākumam Nr. 3.2.3. Turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus. 3. Ganību žoga atjaunošana atsevišķos posmos (kopumā ap 2 km garumā). Atbilst DA plāna pasākumam Nr. 3.2.3. Turpināt un attīstīt zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus. 4. Seminārs un diskusijas dabā par lauku atbalsta maksājumiem bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanā ar zālāju ekspertu, Lauku atbalsta dienesta pārstāvju un zemes īpašnieku piedalīšanos. Iekļaujas DA plāna pasākumā Nr. 3.2.3.6. Veicināt zemes īpašnieku un apsaimniekotāju iesaistīšanos dabai draudzīgā dabas parka apsaimniekošanā.

Projekta rezultāti

Uzskaišu dati; eksperta atskaite; 24 ha zālāju uzturēti aizsargājamām pļavu putnu sugām piemērotā stāvoklī; Ganību nožogojums labā tehniskā stāvoklī; Semināra secinājumi/ierosinājumi atbildīgajām ministrijām LAP un normatīvo aktu grozījumiem .

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 10 441.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 841.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 841.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.