• Sākums >
  • Dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai

Dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/174/2014

Projekta mērķis

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība dabas liegumā „Pāvilostas pelēkā kāpa”, īstenojot apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu dabas daudzveidības saglabāšanai.

Projekta uzdevumi

Organizēt talku lieguma centrālās daļas attīrīšanai no lapu kokiem un krūmiem un nepieciešamo priežu skaita izciršanai. Izvietot trīs informatīvos stendus. Iesaistīt sabiedrību projekta aktivitātēs, lai pilnveidotu tās dabas apziņu. Informēt plašsaziņas līdzekļus.

Projekta rezultāti

Veikta talka un lieguma centrālā daļa attīrīta no lapu kokiem un krūmiem un izcirsts nepieciešamais priežu skaits. Izveidoti trīs informatīvie stendi. Veikta talka un izvietoti trīs informatīvie stendi. Veikta sabiedrības informēšana par dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmīgumu gan ar stendu palīdzību, gan iesaistot sabiedrību šim mērķim veltītās talkās. Informēti plašsaziņas līdzekļi par projekta aktivitātēm un plaša sabiedrības daļa informēta par dabas aizsardzības nepieciešamību.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2015
Īstenotājs Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs
Pāvilosta, Kalna iela 7, LV-3466
Projekta kopējās izmaksas 2 058.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 646.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 646.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.