• Sākums >
  • Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā

Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā

Reģ Nr. 1-08/173/2020

Projekta mērķis

Novērtēt neinvazīvā monitoringa metožu efektivitāti Latvijas apstākļos un iegūto paraugu rezultātus, radot priekšnoteikumus un izstrādājot rekomendācijas tālākai Eirāzijas lūšu monitoringa sistēmas pilnveidošanai.

Projekta uzdevumi

1. Pārbaudīt matu lamatu efektivitāti trīs veidu parauglaukumos (A1, A2 aktivitāte): a. teritorijā, kur lūšu populācijas blīvums vai apmeklēšanas intensitāte ir augsta un notiek to regulāra nomedīšana; b. teritorijā, kur lūšu populācijas blīvums ir neliels vai apmeklēšanas intensitāte zemāka un dzīvnieki tiek nomedīti retāk; c. teritorijā, kuru lūši apdzīvo, bet to medības nenotiek. 2. Pārbaudīt slēpņu kameras efektivitāti trīs veidu parauglaukumos papildinot matu lamatu darbību - salīdzinot un vērtējot fiksēto indivīdu ārējo un genotipēto pazīmju unikālo sakritību vai neatbilstību (A1, A2 aktivitāte) 3. Veikt neinvazīvi ievākta DNS saturoša materiāla kvalitātes pārbaudi laboratorijā (A3, A4, A5 aktivitāte). 4. Veikt ievākto paraugu rezultātu novērtēšanu un interpretāciju, un izstrādāt rekomendācijas esošā Eirāzijas lūša monitoringa optimizēšanai ieviešot neinvazīvā monitoringa metodes (A6, A7 aktivitāte).

Projekta rezultāti

1. Aktivitāšu plāns lauka pētījumiem; 2. Uzstādītas 15 matu lamatas un 15 slēpņu kameras; 3. Veikta regulāra matu lamatu un slēpņu kameru apsekošana (2x mēnesī) un ievākti matu paraugi un fotomateriāls; 4. Veikta dažādu paraugu (mati, urīns, pēdu nospiedumā esošas epitēlijšūnas) ievākšana dabā un no nebrīvē dzīvojošajiem lūšiem, un to analīze laboratorijā; 5. Izveidots atbilstoša paraugu veida (mati, urīns, pēdu nospiedumā esošas epitēlijšūnas) apstrādes laboratorijā protokols un DNS kolekcija; 6. Ziņojums par dažādu paraugu veidu datu novērtējumu, saistot parauga veidu, ievākšanas apstākļus, uzglabāšanas apstākļus un analīžu sekmes; 7. Rekomendācijas Eirāzijas lūša monitoringa optimizēšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 53 140.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 140.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 140.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.