• Sākums >
  • Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētā

Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētā

Reģ Nr. 1-08/173/2014

Projekta mērķis

1) Veikt pilnu bioloģiskās daudzveidības inventarizāciju, sagatavot zinātnisko pamatojumu un kartogrāfisko materiālu vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētas Ruģeļu dīķu un pieguļošās meža teritorijas unikālās bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai; 2) Sagatavot iestrādnes dabas aizsardzības plānam, zonējumam un noteikumiem teritorijā, tai skaitā ieteikumus tūrisma objektu, rekreācijas taku un celiņu plānošanai; 3) Sabiedrības informēšana un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” potenciālo robežu un izveidošanas iespējamības apspriešana Daugavpils pašvaldībā, iesaistot ieinteresētās puses.

Projekta uzdevumi

1) Projekta izpētes teritorijas (skat. karti pielikumā) bioloģiskās daudzveidības inventarizācija – reto un aizsargājamo augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju, biotopu detāla kartēšana, ko veic DU DIVIC speciālisti, piesaistītie speciālisti un brīvprātīgie – Daugavpils Universitātes studenti un citi ieinteresētie; 2) Zinātniskā pamatojuma un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētas Ruģeļu dīķu un pieguļošās meža teritorijas unikālās bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai; 3) Atskaites sagatavošana dabas aizsardzības plāna formātā, izstrādājot ieteikumus zonējumam (zonas ar stingrākiem ierobežojumiem, zonas, kas sagatavojamas rekreācijai un sportam pilsētnieku vajadzībām, zonas, kur pieļaujama saimnieciskā darbība) un noteikumiem teritorijā; 4) Ieteikumi tūrisma objektu, rekreācijas taku un celiņu plānošanai; 5) Sabiedrības informēšana, sagatavojot vismaz divas publikācijas vietējai presei un interneta portāliem, vismaz vienā radio raidījumā, kā arī sagatavojot fotoizstādi (vismaz 30 fotogrāfijas) „Daugavpils spārnotie, seškājainie, zaļie un citi” izmantošanai Daugavpils pilsētas izstāžu zālēs, pašvaldību ēkās, Daugavpils Universitātē un citur, kā arī digitālā analoga izvietošana internetā; 6) Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” potenciālo robežu un izveidošanas iespējamības apspriešana Daugavpils pašvaldībā, iesaistot ieinteresētās puses – vismaz 2 sanāksmes.

Projekta rezultāti

1. Bioloģiskās daudzveidības inventarizācija – reto un aizsargājamo augu, putnu, bezmugurkaulnieku, ķērpju, biotopu kartējums un apraksts dabas aizsardzības plāna formātā. 2. Zinātniskā pamatojuma un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) „Ruģeļi” izveidei. 3. Ieteikumi zonējumam (zonas ar stingrākiem ierobežojumiem, zonas, kas sagatavojamas rekreācijai un sportam pilsētnieku vajadzībām, zonas, kur pieļaujama saimnieciskā darbība) un noteikumiem potenciālajā ĪADT teritorijā. 4. Ieteikumi tūrisma objektu, rekreācijas taku un celiņu plānošanai. 5. Vismaz 2 publikācijas vietējā presē un interneta portālos. 6. Vismaz viens radio raidījums. 7. Fotoizstāde (vismaz 30 fotogrāfijas) „Daugavpils spārnotie, seškājainie, zaļie un citi” izmantošanai Daugavpils pilsētas izstāžu zālēs, pašvaldību ēkās, Daugavpils Universitātē un citur, kā arī digitālā analoga izvietošana internetā. 8. Vismaz divas tikšanās Daugavpils pašvaldībā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 25.12.2014
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 17 197.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 537.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 537.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.