• Sākums >
  • Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē

Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē

Reģ Nr. 1-08/173/2013

Projekta mērķis

Veikt esošās meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīzi un veikt pasākumus, lai nodrošinātu optimālu hidroloģisko režīmu teritorijā, Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē, Engures novadā un tajā esošajām sugām un biotopiem Ķemeru nacionālajā parkā.

Projekta uzdevumi

Laika posmā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada aprīļa VSIA „Meliorprojekts” veica pētījumu „Meliorācijas grāvju tehniskā stāvokļa novērtējums, grāvju rekonstrukcijas darbu apjomu un izmaksu noteikšana Engures novada Smārdes pagastam piegulošā teritorijā”. Minētajā pētījumā tika konstatēts, ka Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciemu un tā apkārtni ievērojami ietekmē nefunkcionējoša meliorācijas sistēma un bebru darbība. Tā rezultātā ir paaugstināts virszemes un gruntsūdens līmenis, kas savukārt nelabvēlīgi ietekmē gan ciema apkārtnē esošos meža biotopus (potenciāli dabiskie boreālie meži) un tajos satopamās sugas, kā arī kopējo ciema hidroloģisko režīmu – novērojama teritorijas pārmitrošanās. Lai optimizētu minētās teritorijas hidroloģisko režīmu, nepieciešams veikt sekojošās aktivitātes: 1). Veikt teritorijas inženiertehnisko izpēti un saņemt arhitektūras - plānošanas uzdevumu optimāla hidroloģiskā režīma atjaunošanai teritorijā; 2). Pasūtīt un saskaņot tehnisko projektu hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu veikšanai; 3). Veikt projektētos darbus – grāvju tīrīšana, apmēram, 2000 m garumā un izrokot, apmēram, 4200 kubikmetrus grunts, apauguma novākšana 0,7 ha platībā, divu caurteku (d=600 mm) izbūve u.c.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāts – normalizēts hidroloģiskais režīms Kūdras ciemam piegulošajās platībās atstās ilgtermiņa labvēlīgu ietekmi teritorijā, tai pašā laikā radot piemērotus apstākļus apkārtnes mežaudzēm, kas laika gaitā varētu veidot boreālo mežu biotopus un ar tām saistītajām sugām, samazinot mitruma daudzumu un ierobežojot bebru darbības negatīvās sekas.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 38 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 994.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.