• Sākums >
  • Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana

Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana

Reģ Nr. 1-08/172/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veicināt jaunu, uz zināšanām un izpratni balstītu biotopu apsaimniekošanas kultūru, sagatavojot izglītojošus materiālus (vadlīniju konspektus biotopu grupām), metodiku un mācību programmu zemes īpašnieku izglītošanai un līdz šim apkopoto zināšanu un ieteikumu veiksmīgākai ieviešanai praksē; kā arī apmācot Dabas izglītības centru speciālistus. Ilgtermiņa: Veicināt vides aizsardzības speciālistu un aizsargājamo zemju īpašnieku ilgtermiņa sadarbību, iesaistot zemes īpašnieku pārstāvjus metodisko materiālu izmēģināšanā un aprobēšanā.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot metodiskos un informatīvos materiālus semināriem/meistarklasēm zemes īpašnieku izglītošanai par ūdeņu, zālāju, piekrastes, mežu, purvu un iežu biotopiem, to aizsardzību un apsaimniekošanu. 2. Izveidot mācību programmu zemju īpašnieku apmācībai. 3.Noorganizēt 3 seminārus/ meistarklases DAP Dabas izglītības centru speciālistiem un zemju īpašniekiem par izveidoto materiālu izmantošanu.

Projekta rezultāti

1. Izveidoti metodiskie materiāli ar informāciju, aktivitātēm un prezentācijām zemes īpašnieku izglītošanai par ūdeņu, zālāju, piekrastes, mežu, purvu un iežu biotopiem. 2. Izveidotas un izmēģinātas 3 dienu apmācības programmas 6 aizsargājamo biotopu grupām. 3. 15 DAP Dabas izglītības centru speciālisti apmācīti izveidoto materiālu izmantošanā. 4. 9 zemju īpašnieki iesaistīti izveidoto materiālu aprobācijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 28.12.2018
Īstenotājs Bērnu vides skola
Rīga, Ģertrūdes iela 16-14, LV-1024
Projekta kopējās izmaksas 20 660.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 660.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.