• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”

Reģ Nr. 1-08/172/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Ļubasts” un uzsākt tā ieviešanu.

Projekta uzdevumi

1) veikt dabas lieguma „Ļubasts” sugu un biotopu izpēti, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai; 2) veikt hidroloģiskos uzmērījumus un grunts izpēti, iegūstot datus apsaimniekošanas plānošanai; 3) organizēt informatīvo sanāksmi, uzraudzības grupu sanāksmes, sabiedriskās apspriešanas sanāksme saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru; 4) sagatavot dabas aizsardzības plānu un iesniegt to apstiprināšanai; 5) uzsākt dabas aizsardzības plāna ieviešanu: informatīvie pasākumi – tikšanās ar vasarnīcu ciemata iedzīvotājiem un informatīvā lapa pašvaldības biļetenā (3x), grunts izpēte un detāli hidroloģiskie mērījumi un projekta priekšizpēte hidroloģiskā režīma saglabāšanai.

Projekta rezultāti

1) sagatavots un iesniegts apstiprināšanai dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Ļubasts” 2) uzsākta plāna ieviešana, organizējot informatīvos pasākumus (tikšanās ar vasarnīcu ciemata iedzīvotājiem un informatīvā lapa pašvaldības biļetenā (3x) un veicot hidroloģiskos uzmērījumus un grunts izpēti, iegūstot datus apsaimniekošanas plānošanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.05.2016
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 36 115.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 085.36 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 085.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.