PĒDAS

Reģ Nr. 1-08/171/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Pilnveidot Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centru materiāltehnisko bāzi sabiedrības izglītošanas aktivitātēm par dzīvnieku atpazīšanu pēc to pēdām. Ilgtermiņa: Pilnveidot sabiedrības zināšanas par Latvijas dzīvnieku pasauli un veicināt sabiedrības iesaistīšanos un līdzdarbošanos dzīvnieku pēdu noteikšanā un Latvijas dzīvnieku atpazīšanā dabā.

Projekta uzdevumi

1. Interesantā un nebijušā veidā iemācīt atpazīt dzīvnieku klātbūtni dabā pēc to atstātajām pēdām. 2. Vairot interesi par dabas procesiem dažādās sabiedrības vecuma grupās, izstrādājot unikālus uzskates līdzekļus, kas palīdzēs pilnveidot esošās nodarbību programmās un palīdzēs veidot jaunas nodarbību programmas. 3. Veicināt sabiedrības aktivitātes dabā, sekmējot dzīvnieku atpazīšanas prasmes pēc to atstātajām pēdām un tādējādi veicinot sabiedriskā monitoringa datu ieguvi un kvalitāti.

Projekta rezultāti

1. Stacionārs interaktīvs āra stends. Stabils un izturīgs, no dabiskiem materiāliem veidots un vienotā stilā noformēts stends ar jumtu izvietošanai Līgatnes Dabas Taku teritorijā. Stenda horizontālā virsma veidota kā smilšu kaste, kurā apmeklētāji varēs veidot dažādu dzīvnieku pēdas izmantojot “zīmogus”, kas izgatavoti no reālām dabā fiksētām dzīvnieku pēdām to dabīgajā izmērā un faktūrā. Izvēlēti 10 Latvijā sastopamo dzīvnieku sugas, kam pēdas ir arī labi saskatāmā izmērā (lācis, lapsa, vilks, lūsis, alnis, staltbriedis, stirna, mežacūka, bebrs, āpsis). Pēdu zīmogi nostiprināti pie stenda ar trosītēm tā, lai tiktu nodrošināta stenda ilglaicīga izmantošana, tas būtu ērti un ergonomiski izmantojams visiem apmeklētājiem. Zīmogu nospiedumi smiltīs radīs precīzu iespaidu, kā dzīvnieku pēdas izskatās dabā. Uz stenda tiks izvietota arī izglītojoša informācija par visiem 10 dzīvniekiem, kuru pēdu nospiedumi būs pieejami. Stenda atklāšanai par godu tiks organizēts pasākums, kas būs atvērts jebkuram interesentam. 2. Stacionāri interaktīvie stendi sešu DAP DIC telpās ar transportējamu pēdu nospiedumu mulāžu komplektu nodarbībām uz vietas vai izbraukuma lekcijām. DIC lietošanai tiks izgatavoti nelieli stacionāri interaktīvie stendi izmantošanai iekštelpās. Stends sastāvēs no 3 daļām – informatīvās daļas, smilšukastes un dzīvnieku pēdu zīmogiem. Tiks izgatavoti 13 Latvijā sastopamo dzīvnieku sugu pēdu nospiedumu zīmogi - Lācis, lapsa, lūsis, vilks, alnis, staltbriedis, stirna, mežacūka, bebrs, āpsis, cauna, ūdrs, ezis. Tāpat visām šīm dzīvnieku sugām tiks izgatavoti pēdu mulāžu paraugi – izturīgu, vieglu, ērti transportējamu paraugu komplekts, kas tiks noformēts speciālā kastē drošai uzglabāšanai un transportēšanai līdzi uz nodarbībām. Pēdu nospiedumu mulāžas izmantojamas arī nodarbībām lauka apstākļos. Pilnā komplektā vienam DIC tiks izgatavots – 1 stacionārs stends, 13 pēdu zīmogi, 13 pēdu nospiedumu mulāžas, kaste transportēšanai. Šāds komplekts vienotā stilā tiks izgatavots visiem sešiem DAP DIC Latvijā. 3. Informatīvie materiāli. Saskaņā ar izgatavotajiem materiāliem, tiks izgatavoti informatīvais plakāts, kas atradīsies pie pēdu mulāžu stenda un pēdu noteicēji. Plakāts par dzīvnieku pēdu nospiedumiem, kas papildinās nodarbību procesu, kā arī pēdu noteicējs, vēršot uzmanību uz dažādu dzīvnieku pēdu līdzību un arī raksturīgajām atšķirībām. Savukārt noteicējs saturēs papildus informāciju par pēdu rakstu dabā, atšķirīgo izvietojumu dzīvniekam pārvietojoties soļos vai skrienot. Tiks atzīmēta informācija par pēdu atšķirībām, piemēram starp priekškājas un pakaļkājas izmēriem un formām. Katram dzīvniekam paredzēta atsevišķa lapa noteicējā – dzīvnieka attēls, nosaukums, priekšējā un pakaļējā pēda, to attēlojums ejot un skrienot utt. Katram no sešiem DIC pa vienam informatīvajam plakātam un 10 gab. spirāļoti noteicēji. Atlikušie 40 gab. noteicēju drukāto versiju tiks nodoti DAP sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļai tālākai izplatīšanai. 4. Pēdu noteikšanas spēles-testa izveide Projekta ietvaros tiks izveidota interaktīva spēle-tests, kas būs pieejama GNP fonda mājas lapā (www.gnpfonds.lv – pieteikuma iesniegšanas brīdī lapa ir izstrādes procesā). Spēles pamatā būs pēdu noteikšanas tests pēc pēdu nospiedumu fotoattēliem un shematiskiem attēlojumiem. Lai spēli padarītu interesantāku spēlētājam būs iespējamas dažāda opcijas, piemēram, atbildēt bez variantiem, izvēlēties no piedāvātajiem variantiem vai atbildēt pēc iepazīšanas ar papildinformāciju. Atkarībā no spēlētāja izvēlētā atbildēšanas varianta mainīsies par pareizu atbildi iegūstamo punktu skaits, kas padarīs spēli interesantāku un radot spēles-sacensību (gan vienam spēlētajam starp atsevišķām spēles reizēm, gan spēles spēlēšanai grupā) elementu, tādējādi vairāk piesaistot sabiedrības interesi un palīdzot caur to izglītot lielāku skaitu cilvēku. Spēlē iekļaujamo jautājumu skaits tiks testēs spēles izstrādes laikā, lai nodrošinātu, ka tā ir vienlaikus maksimāli daudz izglītojošas informācijas aptveroša un optimāla garuma, lai nenogurdinātu spēlētāju tādējādi nezaudējot tā interesi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Gaujas nacionālā parka fonds
Sigulda, Baznīcas iela 3, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 28 410.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 410.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.