• Sākums >
  • Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2016"

Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2016"

Reģ Nr. 1-08/171/2016

Projekta mērķis

2.1.1. Ar LMA Mobilās grupas (sabiedriskie vides inspektori - VVD pilnvarotās personas kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem) veiktajiem kontroles reidiem dažādās Latvijas vietās samazināt zivju resursu nelikumīgu ieguvi, iespēju robežās īpašu vērību veltot kontroles regularitātei un operatīvu prevencijas pasākumu veikšanai – nelikumīgu zivju ieguves rīku izņemšanai no ūdens un zivju pēc iesēpējas ātrākai atbrīvošanai, it sevišķi lašveidīgo upēs zivju migrācijas, nārsta un pēc nārsta laikā. 2.1.2. Turpināt pilnveidot LMA Mobilās grupas ilggadējo sadarbību ar VVD reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, Valsts un pašvaldību policiju zivju resursu ieguves kontroles koordinētai un operatīvai īstenošanai. 2.1.3. Turpināt veikt sabiedrības vides izglītošanau, it sevišķi kontekstā ar pēdējiem grozījumiem „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos” un „Rūpnieciskās zvejas iekšējos ūdeņos noteikumiem”. 2.1.4. Pilnveidot LMA Mobilās grupas dalībnieku kvalifikāciju. 2.1.5. Iespēju robežās ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par veiktajiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem, kā arī LMA sadarbības partnerus ārvalstīs.

Projekta uzdevumi

2.3.1. LMA Mobilai grupai iespēju robežās veikt zivju resursu ieguves kontroles regularitāti un prevencijas pasākumu operativitāti, vidēji mēnesī veicot apmēram 18 kontroles reidus (projekta laikā kopā – 150 reidus, tai skaitā maijā kā līdaku pēc nārsta mēnesī) dažādās Latvijas vietās, izmantojot LMA rīcībā esošo un nomātu ekipējumu LMA Mobilās grupas maiņu ekipāžu darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. 2.3.2. Pastiprinātu kontroli veikt zivju rudens migrācijas, nārsta un pēc nārsta laikā. 2.3.3. Pilnveidot LMA Mobilās grupas kvalifikāciju. 2.3.4. Pilnveidot LMA Mobilās grupas ilggadējo sadarbību ar VVD reģionālo vides pārvalžu inspektoriem un Valsts un pašvaldību policiju zivju resursu ieguves kontroles pasākumu koordinētai un operatīvai nodrošināšanai. 2.3.5. Turpināt veikt iepriekšējos gados uzsākto sabiedrības vides izglītošanu, it sevišķi kontekstā ar pēdējiem grozījumiem „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos” un „Rūpnieciskās zvejas iekšējos ūdeņos noteikumiem”. 2.3.6. Iespēju robežās ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par veiktajiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem, kā arī LMA sadarbības partnerus ārvalstīs.

Projekta rezultāti

VVD Zvejas kontroles departamentam un LVAF administrācijai iesniegtie pārbaudes akti par apsekotajām ūdenstilpēm un nelikumīgo zivju ieguves rīku izņemšanas protokoli (attiecīgajos gadījumos – arī AP protokoli), kā arī departamentam nodotie nelikumīgie zivju ieguves rīki atbilstoši MK noteikumos Nr.833 “Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu; 2.3.1. minētais; LMA Mobilās grupas kvalifikācijas celšanas nodarbības dokumentācija; VVD Zvejas kontroles departamentam un LVAF administrācijai iesniegtie pārbaudes akti par apsekotajām ūdenstilpēm; Tā kā sabiedrības vides izglītošana galvenokārt tiek veikta kontroles reidu laikā, skaitliski izmērāmus rezultātus var norādīt tikai projekta noslēguma pārskatā; Līdzdalības radio raidījumos, preses relīzes un līdzdalība starptautiskos semināros (ja tādi tiek organizēti), attiecīgo dokumentāciju norādot projekta noslēguma pārskatā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.0216
Īstenotājs Latvijas Makšķernieku asociācija
Rīgas rajons, Ādažu pag., Baltezera iela 1a, Baltezers, LV-2164
Projekta kopējās izmaksas 26 138.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 198.52 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 198.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.