• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2015. gadā

„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2015. gadā

Reģ Nr. 1-08/171/2015

Projekta mērķis

Veicināt vides un dabas resursu saudzējoša tūrisma attīstību Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta pretendentu inspekcijas braucienus Latvijas lauku mītnēs un, organizējot diskusijas ekspertiem un izglītojošus pasākumus lauku mītņu saimniekiem.

Projekta uzdevumi

• Apzināt esošās ZS mītnes, kurām nepieciešams pagarināt sertifikātu, kā arī potenciālos jaunos ZS pretendentus. • Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus, ZS pretendentiem izsūtīt informāciju, kritērijus un mācību materiālus; • Apsekot 15 esošās ZS naktsmītnes, piesaistot braucieniem 1 vides ekspertu un 1 tūrisma speciālistu. • Veikt apsekošanu ~10 saimniecībās, kuras ir no jauna pieteikušās un var pretendēt uz ZS un uzlabot saimniekošanu atbilstoši ZS kritērijiem. • Sagatavot inspekciju braucienu rezultātus ZS komisijai, tos sēdē prezentēt komisijas locekļiem. • Izgatavot informācijas materiālu mapes un vizuālos uzskates materiālus ZS saimniecībām, ZS popularizācijai klientiem. Uzskates materiālu nodrošināšanā sadarboties ar citām vides organizācijām. • Uzturēt kontaktus ar ZS saimniecībām, veikt saraksti ar lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sniegt atbildes interesentiem. • Veikt projekta publicitātes pasākumus un sadarboties ar masu medijiem. • Popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu ar Lauku ceļotāja komunikāciju kanālu, publikāciju starpniecību un lauku tūrisma uzņēmēju pasākumos. • Organizēt diskusiju formāta pasākumu (~30 pers.) par atkritumu apsekošanas jautājumiem ar visu līmeņa institūciju, privātā un publiskā sektora dalību, lai risinātu problēmas atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas traucē lauku tūrisma saimniekiem veikt ZS atbilstošu atkritumu šķirošanu. • Organizēt izglītojošu semināru (~50 personām) ZS lauku tūrisma saimniekiem un saimniekiem interesentiem no visas Latvijas par videi draudzīgas un dabas resursu saudzējošas saimniekošanas iespējam, tehnoloģijām un jauninājumiem, pieaicinot vides ekspertus (teorētiķus un praktiķus).

Projekta rezultāti

• Apsekotas ~ 25 saimniecības, tās novērtētas atbilstoši ZS kritērijiem. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu. • Pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu. • Noorganizēta diskusija par vides jautājumiem (~30 personām) ar visu līmeņu institūciju, privātā un publiskā sektora dalību. Rasti priekšlikumi problēmu risināšanai un nodoti tālākai virzīšanai atbildīgajām instancēm. • Noorganizēts izglītojošs seminārs (~100 personām) lauku tūrisma uzņēmējiem par videi draudzīgu un dabas resursu saudzējošu saimniekošanu, pieaicinot 2-3 vides lektorus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 9 993.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 463.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 266.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.