• Sākums >
  • Kā iesaistāmies jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijā - pašvaldību vadības un iedzīvotāju izglītošanas pasākumu izstrāde

Kā iesaistāmies jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijā - pašvaldību vadības un iedzīvotāju izglītošanas pasākumu izstrāde

Reģ Nr. 1-08/170/2020

Projekta mērķis

Jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna (AAP) izvirzīto mērķu sasniegšana ir tieši saistīta ar pašvaldību iniciatīvas un visas sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanos. Tas attiecas kā uz atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoma straujo pieaugumu, tā uz atsevišķu konkrētu atkritumu veidu kā bioloģisko atkritumu, tekstilmateriālu, bīstamo sadzīves atkritumu, iepakojuma un citu veidu atkritumu atšķirota daudzuma nodrošināšanu. Plāna 14. nodaļā ir izcelta sabiedrības līdzdalības loma plāna izstrādē, bet ne mazāk būtiska tā ir plāna ieviešanas gaitā. Savukārt pašvaldības, kas savā administratīvajā teritorijā, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, organizē atkritumu apsaimniekošanu, jau plāna ieviešanas sākuma posmā ir nepieciešams informēt par plānā izvirzītajiem nosacījumiem un nepieciešamajām aktivitātēm to izpildīšanai.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot prezentāciju materiālu Atkritumu apsaimniekošanas plāna (AAP) ieviešanai pašvaldībām: pašvaldību uzdevumi AAP ieviešanai; Reģionālo plānu izveide; Pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde. 2.Izstrādāt materiālus par noteiktu atkritumu veidu apsaimniekošanu sabiedriskajai auditorijai: bioloģisko atkritumu apsaimniekošana daudzdzīvokļu namos un privātmājās; tekstila atkritumi un to pārstrāde, bīstamo sadzīves atkritumu apsaimniekošana; liela izmēra atkritumu, t.sk. mēbeļu atkritumu apsaimniekošana; dalīto atkritumu savākšanas punkti un laukumi; aprites ekonomikas nosacījumu ieviešana – pārtikas atkritumu samazināšana, lietu labošana un ilgtspējīga izmantošana, elektrisko un elektronisko preču atkritumu apsaimniekošana. 3. Izveidot videofilmu par AAP prasībām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un to īstenošanu mājsaimniecībā. 4. Noorganizēt sagatavoto informatīvo materiālu prezentēšanu piecos atkritumu apsaimniekošanas reģionos.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti prezentācijas materiāli pašvaldībām par tēmām - pašvaldību uzdevumi AAP ieviešanai; Reģionālo plānu izveide; Pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde. 2. Sagatavoti prezentācijas materiāli sabiedriskajai auditorijai par tēmām bioloģisko atkritumu apsaimniekošana daudzdzīvokļu namos un privātmājās; tekstila atkritumi un to pārstrāde, bīstamo sadzīves atkritumu apsaimniekošana; liela izmēra atkritumu, t.sk. mēbeļu atkritumu apsaimniekošana; dalīto atkritumu savākšanas punkti un laukumi; aprites ekonomikas nosacījumu ieviešana – pārtikas atkritumu samazināšana, lietu labošana un ilgtspējīga izmantošana, elektrisko un elektronisko preču atkritumu apsaimniekošana. 3. Izveidota videofilma par AAP prasībām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un to īstenošanu mājsaimniecībā. 4. Noorganizēta sagatavoto informatīvo materiālu prezentēšana piecos atkritumu apsaimniekošanas reģionos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 34 847.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 847.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.